شماره امروز: ۵۴۷

رشد خلق پول و حجم سپرده، تسهیلات و نقدینگی در 9 ماه ابتدای 1400 نشان می‌دهد

| | |

در پایان آذرماه 1400 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به 81.7 درصد رسیده است

سپرده‌ها و وام‌های بانکی بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است

گروه بانک و بیمه |

در پایان آذرماه 1400 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به 81.7 درصد رسیده است. این نسبت در پایان آذر ماه 1399 معادل 81.2 درصد و در پایان اسفند 1399 معادل 80.2 درصد بوده است که نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها به تسهیلات دهی بیشتر بوده است. 

از سوی دیگر، رقم سپرده‌ها از 3520 همت در آذرماه 1399 به 5054 همت در آذرماه 1400 رسیده است و در اسفند 1399 نیز 3875 همت بوده است. براین اساس در 9 ماه اول سال 1400 رقم سپرده‌ها معادل 1179 همت افزایش داشته است. به عبارت دیگر، روزانه معادل 4271 میلیارد تومان به حجم سپرده‌ها در این 276 روز اضافه شده است. این موضوع نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی و بازار بین بانکی است که می‌تواند اثرات تورمی برای ماه‌های آینده ایجاد نماید.   از سوی دیگر، رقم تسهیلات از2570 همت در آذرماه 1399 به 3717 همت در آذرماه 1400 رسیده است و در اسفند 1399 نیز 2792 همت بوده است. براین اساس در 9 ماه اول سال 1400 رقم تسهیلات بانکی معادل 925 همت افزایش داشته است. به عبارت دیگر، روزانه معادل 3351 میلیارد تومان به حجم تسهیلات در این 276 روز اضافه شده است. این موضوع نشان‌دهنده خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی و بازار بین بانکی است که می‌تواند اثرات تورمی برای ماه‌های آینده ایجاد نماید. از رقم 5054 همت سپرده بانک‌ها، معادل 2703 همت متعلق به استان تهران بوده است که سهم 53.48 درصدی از کل سپرده‌ها دارد. همچنین از 3717 همت تسهیلات بانک‌ها معادل 2316 همت متعلق به استان تهران بوده است که سهم 62.3 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته است. به عبارت دیگر، سهم تهران از تسهیلات بانک‌ها 9 واحد درصد بیش از سهم تهران از کل سپرده‌های بانک‌ها بوده است.  میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۴۳.۶ و ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۰۵۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۶ و ۳۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۷۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۶ و ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۵ و ۱.۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران