شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند برای مشارکت در طرح‌های عمرانی و زیرساختی اقدام کنند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند برای مشارکت در طرح‌های عمرانی و زیرساختی اقدام کنند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه (۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره (۴) و الحاقات (۱) و (۲) آن موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) ‌های نیمه‌تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در بندالحاقی (۱) نیز مصوب شد: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود. بر اساس بندالحاقی (۲) نیز به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح (پروژه) ‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران