شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۶.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۵۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان شهریور ۹۹ حکایت دارد.

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۶.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۵۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان شهریور ۹۹ حکایت دارد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۴۶۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۴۸۸۴.۲ هزار میلیارد ریال (۴۶.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۰۸۴ هزار میلیارد ریال (۲۰.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۴۳۷.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۱۹.۲ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات نیز بالغ بر ۳۴۵۵۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۰۰.۹ هزار میلیارد ریال (۵۱.۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۶۶۳۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۳.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۲۳۱۹.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است. شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۳ و ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۶ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۹ درصد است.بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران