شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥,٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٠ درصد) است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥,٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٠ درصد) است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٧٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ همدان با ٣.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٦ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥,٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٠ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٣,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٩.٢ درصد) است. در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٧٤,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ٢.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کردستان با ٠.٧ درصد افزایش است.  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥,٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٤.٢ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان زنجان (٥٠.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٩.١ درصد) است.

در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٠٣,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گیلان با ٣.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.١ درصد افزایش می‌­باشد.  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٦,٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٥.٧ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧,٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٤.١درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤٠.٩ درصد) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران