شماره امروز: ۵۴۷

برگشت ۶۳۰ هزار فقره چک به ارزش 30500 میلیارد تومان

| | |

گروه بانک و بیمه |رشد ۳۰ درصدی تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای و وصولی در آبان‌ماه بیانگر بهبود وضعیت کسب و کار در کشور است.

گروه بانک و بیمه |رشد ۳۰ درصدی تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای و وصولی در آبان‌ماه بیانگر بهبود وضعیت کسب و کار در کشور است. چک به عنوان یک شاخص اعتبار در بازار است و آمار و ارقام چک‌های وصول شده می‌تواند منعکس‌کننده وضعیت کسب‌وکار در کشور باشد. براین اساس بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه میزان چک‌های مبادله‌ای و وصول شده نسبت به ماه گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. این رشد گویای این است که گام‌های اولیه دولت سیزدهم که برای بهبود وضعیت کسب و کارها برداشته شده نتیجه‌بخش بوده است. براساس آخرین آمارها، در دومین ماه پاییز ۱۴۰۰ در کل نزدیک به هفت میلیون ۱۰۰ فقره چک در کشور مبادله شده است که در مقایسه با ماه گذشته ۳۰.۲ درصد از نظر تعداد رشد داشته است. علاوه بر رشد چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد، رقم چک‌های مبادله‌ای نیز نسبت به ماه قبل ۲۴.۹ درصد رشد داشت. در این دوره ۲ هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است. از کل چک‌های مبادله‌ای در کشور ۹۱.۱ درصد وصول شده است که در مقایسه با آبان‌ماه ۳۰ درصد رشد داشته است. این میزان چک‌های وصولی حکایت از بهبود توان مالی کسب و کارها در کشور دارد. در آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در سراسر کشور، ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله ­شده که از این میان، ۶۳۰ هزار فقره چک به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در آبان امسال، 7.1 میلیون فقره چک به ارزش 250.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده؛ در حالی که در ماه قبل، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود. از این رو، میزان استفاده از چک در معاملات بر حسب تعداد و ارزش به ترتیب با رشد 31.5 و 25 درصدی همراه شده است. مطابق آماری که بانک مرکزی هر ماه ارایه می­‌دهد، در آبان‌ماه 1400 و در سراسر کشور، 7.1 میلیون فقره چک به ارزش 250.5 هزار میلیارد تومان مبادله‌ شده که از این میان، 630 هزار فقره چک به ارزش 30.5 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله­ شده در این ماه به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 12.1 درصد است. این در حالی است که ماه قبل و در مجموع، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 476 هزار فقره چک به ارزش 26.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود. بر این اساس، نسبت تعداد و ارزش چک‌‌های برگشتی به مبادله­ شده در مهرماه سال 1400 به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 13.1 درصد بوده است. با مقایسه آمار مربوط به آبان‌ماه و مهرماه سال 1400، مشاهده می­‌شود که نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله شده بدون تغییر و نسبت ارزش چک‌‌های برگشتی به مبادله شده با کاهش 7.6 درصدی مواجه شده است. از طرف دیگر با مقایسه آمار این دو ماه مشاهده می­‌شود که معاملات با چک در آبان‌ماه نسبت به مهرماه رشد کرده است؛ چرا که تعداد چک‌های مبادله‌شده از 5.4 میلیون فقره به 7.1 میلیون فقره افزایش یافته و ارزش چک‌های مبادله شده نیز از 200.5 هزار میلیارد تومان به 250.5 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ در واقع استفاده از چک در معاملات در آبان‌ماه نسبت به مهرماه با رشد چشمگیری همراه بوده است.  در آبان ماه ۱۴۰۰ در کل کشور معادل ۶۳۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۰۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲.۵ درصد و ۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۹ درصد و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مهرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۸ درصد و ۱۳.۱ درصد و در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸.۵ درصد و ۱۱.۶ درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران