شماره امروز: ۵۴۷

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 82 درصد رسید

| | |

گزارش آمارهای بانکی از میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان شهریورماه 1400 نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 1400 در مجموع روزانه 4344 میلیارد

گروه بانک و بیمه |

گزارش آمارهای بانکی از میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان شهریورماه 1400 نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 1400 در مجموع روزانه 4344 میلیارد تومان سپرده و3564 میلیارد تومان تسهیلات به گردش مالی بانک‌ها در طول شش ماه نخست 1400 اضافه شده است. این رشد سپرده و تسهیلات نسبت به ماه‌های قبل و سال 99 و همچنین افزایش نسبت تسهیلات به 82 درصد، نشان‌دهنده این واقعیت است که در ماه‌های مرداد و شهریور 1400 یعنی در دولت جدید نیز همچنان روند خلق پول و رشد نقدینگی، معاملات بین بانکی، رشد پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و... ادامه داشته و عامل رشد سپرده و تسهیلات بوده است تا جایی که رشد روزانه سپرده‌ها و تسهیلات نسبت به ماه‌های قبل و سال قبل افزایش داشته است.  براین اساس نتیجه می‌گیریم که دولت و بانک‌ها برای تامین کسری بودجه، پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، همچنان به روند خلق پول و نقدینگی ادامه داده‌اند و در نتیجه باید منتظر رشد تورم بعد از رشد نقدینگی، سپرده‌ها و تسهیلات باشیم.  در شش ماه اول سال 1400، مانده تسهیلات بانکی از رقم 2792 همت در پایان اسفند 99 به رقم 3455 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسیده و در این مدت معادل 663 همت اضافه شده است. به عبارت دیگر، در طول 186 روز یا 6 ماه روزانه 3564 میلیارد تومان به تسهیلات اضافه شده است.  همچنین رقم سپرده‌ها نیز از 3875 همت در پایان اسفند 99 به 4683 همت در شهریور 1400 رسیده و معادل 808 همت بیشتر شده است. به عبارت دیگر در طول186 روز یا 6 ماه روزانه 4344 میلیارد تومان به سپرده‌ها اضافه شده است. 

   رشد نسبت تسهیلات به 82  درصد 

نسبت تسهیلات در یکسال اخیر از 78.5 در شهریور 99 به 81.8 درصد رسید و 3.3 واحد در طول یکسال افزایش داشت. در طول 6 ماه نخست 1400 نیز نسبت تسهیلات از 80.2 درصد از پایان اسفند به 81.8 درصد رسیده و در نتیجه در طول 6 ماه نخست نیز نسبت تسهیلات 1.6 واحد درصد اضافه شده است. به عبارت دیگر، نسبت تسهیلات به 82 درصد نزدیک شده و افزایش تسهیلات رشد قابل توجهی داشته و بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی تسهیلات داده شده است و نشان‌دهنده آن است که سیاست بانک‌ها از حالت انقباضی و انضباط مالی دو سال اخیر فاصله گرفته و به خاطر کرونا، حمایت از تولید، رفع فشار تحریم‌ها و... بخش بزرگ‌تری از منابع بانک‌ها تسهیلات داده شده است.  سهم تهران از سپرده‌ها با رقم 2543 همت معادل 55 درصد کل سپرده‌های بانک‌های کشور با رقم 4683 هزار میلیارد تومان است. همچنین سهم تهران از تسهیلات نیز با رقم 2231 همت معادل 65 درصد کل تسهیلات بانک‌های کشور با رقم 3455 هزار میلیارد تومان است. این نکته نشان می‌دهد که همچنان خدمات مالی و گردش مالی در بانک‌های تهران، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شهریورماه امسال بعد از کسر سپرده قانونی 81.8 درصد بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 3.3 و 1.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 46838 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 14884 هزار میلیارد ریال (46.6 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 8084 هزار میلیارد ریال (20.9 درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 25437 هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 119 هزار میلیارد ریال است.  مانده کل تسهیلات بالغ بر 34554 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 11800 هزار میلیارد ریال (51.9 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 6631 هزار میلیارد ریال (23.7 درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 22319 هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 112هزار میلیارد ریال است. شایان ذکر است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.8 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 3.3 و 1.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 96 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 105.9 درصد است. بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران