شماره امروز: ۵۴۷

صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف

| | |

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور،

گروه بانک و بیمه |

 بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی پیاده‌سازی شده که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است. این بانک برای افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی‌های متخلف بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اقدامات انضباطی را در این خصوص انجام داده است.براین اساس از ابتدای امسال ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف صادر شده است.  بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه‌های ارایه شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمـراه‌کننـده توسط موسسین، مدیران، شرکا یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌هـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند. در تبصره ۲ این ماده تاکید شده در صورت سلب صلاحیت هر یـک از اعضـای هیات‌مدیره یـا مدیرعامل، چنان‌چه صرافی در مـدت ۳۰ روز کاری نسـبت بـه معرفی اعضای جدید هیات‌مدیره یا مدیرعامل جدید اقدام نکند، فعالیت صرافی بـه مـدت سـه مـاه تعلیق می‌شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت ۶ ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازه‌نامه فعالیت صرافی ابطال می‌شود.  همچنین در تبصره دیگر ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی صرافان آمده است: در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات‌مدیره یـا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت ۲ سال به عنوان عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل هیچ‌یک از صرافی‌ها تعیین شوند. هفته گذشته وزارت اطلاعات از دستگیری پنج اخلاگر شاخص بازار ارز تهران و مسدود کردن حساب‌های بانکی ۸۴۱ فعال غیرمجاز ارزی خبر داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران