شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی اعلام کرد که در بیست و دومین حراج اوراق بدهی دولتی ۶ هزار میلیارد اوراق فروخته شد.

بانک مرکزی اعلام کرد که در بیست و دومین حراج اوراق بدهی دولتی ۶ هزار میلیارد اوراق فروخته شد.در این حراج هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نکرد. براساس این گزارش ارزش اوراق فروش رفته به خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال بود. حراج بیست و سوم اوراق نیز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. اوراق عرضه شده در حراج بیستم مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه است.  سفارش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حراج بیستم از طریق سامانه بازار بین بانکی ارسال خواهد شد. مهلت ارسال سفارش‌ها نیز تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه خواهد بود.  در این حراج آراد ۹۲ با سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ و نرخ سود اسمی سالانه ۱۵ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۱۰هزار میلیارد ریال خواهد بود.  آراد ۹۳ با سررسید آبان ماه  ۱۴۰۲ و نرخ سود اسمی سالانه ۱۷ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۴۴.۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود.  آراد ۹۴ با سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ و نرخ سود اسمی سالانه ۱۷ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۴۷.۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود. حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه پیشنهادات دریافتی یا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران