شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بخشودگی جرایم دیرکرد بدون شک مزایایی به دنبال دارد، البته عاری از مضرات هم نیست و نباید این بخش را دور از توجه داشت

محمد  جلیلی

کارشناس اقتصادی

بخشودگی جرایم دیرکرد بدون شک مزایایی به دنبال دارد، البته عاری از مضرات هم نیست و نباید این بخش را دور از توجه داشت این کار تشویقی در خصوص پرداخت معوقات انجام می‌دهد، اما باید افراد مشمول این قانون از هم متمایز شوند. یعنی کار تشویقی درخصوص پرداخت معوقات انجام می‌گیرد، ولی مشکل در آن بخش قرار دارد که زمان دوام این کار تشویقی کوتاه‌مدت است و این امکان وجود دارد حتی برخی متصور شوند درصورت عدم پرداخت در آینده امتیازی است که از آن برخوردار خواهند شد. عیب دیگر آن در این بخش قرار دارد که با این کار تکلیف کسانی که تسهیلات خود را به موقع بر می‌گرداندند، مشخص نیست و چنین به نظر می‌رسد که در واقع آنان تنبیه می‌شوند و بر همین اساس این مساله در بلندمدت کار شایسته‌ای برای شبکه بانکی به حساب نمی‌آید. بخشودگی جرایم دیرکرد سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت مقداری از منابع برگردد، اما چنانچه درصدد باشیم تا بیشترین سود را از این امکان به دست آوریم باید در نظر گرفته شود تا افراد مشمول این قانون هم از هم متمایز شوند و به عبارتی دیگر شامل هرکسی نباید شود.  تولیدکنندگان به معنای واقعی باید برای بخشودگی جرایم دیرکرد در نظر گرفته شوند که دلیل دیرکرد آنها هم توجیه درست و منطقی داشته باشد. به این معنا دیرکرد به دلیل شرایط بد اقتصادی باشد، در این صورت حرکت فوق مثبت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زیرا به این گروه کمک خواهد کرد و آنان مهلتی برای بازیابی خود به دست می‌آورند تا برای ادامه در چرخه تولید توانا شوند. به عبارتی دیگر این کار به شکلی حمایت از شرایط خاص اقتصادی واحدهای تولیدی خواهد بود. بازگشت مقداری از منابع برای ترازنامه بانک‌ها کمک‌کننده خواهد بود، اما باید این نکته را نیز در نظرگرفت درصورتی که بنا باشد از بنگاه‌های تولیدی حمایتی به عمل آید، باید تفاوت‌هایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت را جدی انگاشت تا بخشش جرایم با عدالت همراه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران