شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ضمن رد تغییر در شرایط افتتاح حساب اظهار کرد:

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ضمن رد تغییر در شرایط افتتاح حساب اظهار کرد: تغییر جدیدی در شرایط افتتاح حساب‌های بانکی رخ نداده است و شعب براساس قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نسبت به احراز هویت مشتری مانند گذشته اقدام می‌کنند.باتوجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و براساس مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها موظفند در اجرا و شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استفاده است، براساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری شناسایی مشتری برحسب نوع خدمات مورد تقاضای وی (خدمات غیرپایه، خدمات پایه) به دو نوع شناسایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم می‌شود. وی با اشاره به شناسایی اولیه گفت: موسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه تمامی خدمات بانکی و اعتباری اعم از خدمات غیرپایه و پایه به مشتری اعم از گذری و دایمی و انجام هرگونه عملیات پولی و مالی (حتی کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه و ... نسبت به شناسایی اولیه مشتری براساس دستورالعمل اقدام و اطلاعات آن را در سیستم‌های بانک ثبت کند.اطلاعات مورد نیاز شناسایی اولیه شخص حقیقی شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل و کد پستی محل سکونت و شماره تلفن می‌شود. ضمنا بانک موظف است پس از اخذ این اطلاعات از مشتری، آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق داده و مراتب را در سند مربوطه تایید کند. الزامی مبنی بر اینکه افتتاح حساب باید در شعبه محدوده محل سکونت مشتری انجام شود، وجود ندارد، از سوی دیگر بانک موظف است نحوه بازشناسی کارت ملی اصلی از جعلی را براساس بخشنامه بانک مرکزی کنترل و استعلام برخط از سامانه سازمان ثبت احوال را انجام دهد. وی همچنین با اشاره به شناسایی کامل شخص حقیقی، اظهار کرد: بانک موظف است هنگام ارایه هریک از خدمات پایه به مشتری دایمی علاوه بر شناسایی اولیه نسبت به شناسایی کامل و برآورد سطح فعالیت مورد انتظار از وی اقدام کند. مدارک مورد نیاز برای شناسایی کامل نیز شامل معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد بانک یا معرفی‌نامه از یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، سازمان‌های دولتی یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی، سوابق ارتباط مشتری با هریک از موسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و استعلام از آن موسسه به منظور تعیین صحت اطلاعات ارایه شده از سوی مشتری، جواز کسب معتبر به ویژه درباره مشاغل غیرمالی، گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی و اطلاعات درباره نوع میزان و هدف فعالیت مشتری جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار مشتری در حوزه فعالیت خود می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران