شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده و بخش صنعت و معدن در جایگاه دوم بیشترین دریافت‌کننده این تسهیلات قرار دارد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده و بخش صنعت و معدن در جایگاه دوم بیشترین دریافت‌کننده این تسهیلات قرار دارد. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پنج ماهه نخست امسال در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۵۰۶ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است. در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۶.۷ درصدی در پنج ماهه نخست امسال، به ۲۷۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در پنج ماه نخست سال گذشته ۱۵۵ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۳۰.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۶ درصد رسیده است. همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۱.۵ درصد افزایش به ۱۴۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۲۰.۳ درصد در پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ به ۱۶.۱ درصد کاهش یافته است. در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در پنج ماهه نخست امسال سهم ۴۱.۳ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۳۷۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۰۷.۹ درصد افزایش داشته است. بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۶.۹ و ۵.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۶۵.۳ و ۴۹.۲ درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته و به ۶۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران