شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کاری که فعلا در این شرایط اقتصادی متناسب به حساب می‌آید و تجربیات اقتصادی دنیا هم برآن تاکید دارد، کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

اباذربراری 

کاری که فعلا در این شرایط اقتصادی متناسب به حساب می‌آید و تجربیات اقتصادی دنیا هم برآن تاکید دارد، کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

قاعدتا کنترل تورم نیاز دارد تا همخوانی هزینه و درآمد همزمان با هم اتفاق افتد، اما کاری که فعلا در این شرایط اقتصادی متناسب به حساب می‌آید و تجربیات اقتصادی دنیا هم برآن تاکید دارد، کاهش هزینه‌های جاری دولت است. 

یکی ازمهم‌ترین موارد بودجه سال‌های اخیر کاهش درآمدهای مختلف دولت بوده است، در ادامه این روند بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسیده و کاهش بسیار شدیدی پیدا کرده، اما عدد هزینه‌های جاری همیشه زیاد بوده است، از طرف دیگرشاهد هستیم که در بحث دستمزدها حساسیتی در جامعه وجود دارد که به راحتی قابلیت کاهش ندارد، پس باید سایر موارد هزینه‌ایی دولت کم شود.

 دولت در بخش بهبود فضای کسب و کار می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که درآن بحث افزایش هزینه و بهبود مناسبات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و به افزایش میزان صادرات و درآمدزایی بینجامد. همچنین سیاست‌هایی در بخش تنوع بخشی به مودیان مالیاتی اختصاص دهد، به این معنا که به جای افزایش میزان مالیات، افزایش مؤدیان در دستور کار قرار گیرد. البته اینها جزو سیاست‌های دولت بوده، اما خیلی موفق عمل نشده است. مطالب فوق مجموعه اقداماتی محسوب می‌شود، چنانچه دولت قدرت انجام آن را داشته باشد، خواهد توانست به کاهش تورم کمک کند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های پولی و مالی دولت بحث بودجه‌ای است و مشکل جدی که در این خصوص وجود دارد، حجم نقدینگی است که طی سال‌های گذشته پایه پولی کشورنیز در نتیجه آن مرتبا افزایش پیدا کرده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، می‌توان با سیاست‌هایی نظام بانکی، بخشی از این سرمایه‌های سرگردان که خود منجر به تورم می‌شود را جمع‌آوری کرد و هزینه‌های جاری را کاهش داد.

مالیات بسیار اهمیت دارد وابزار مهمی در دست دولت از این طریق به حساب می‌آید زیرا در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی کشوراز این طریق را پیش گرفته می‌شود. در بخش تورم قاعدتا اخذ مالیات از بخش‌هایی که درآمد بیشتری دارند، به شکل هدفممند درست و منطقی باید اخذ شود که در این حالت به بازتوزیع عدالت اجتماعی منجر خواهد شد. 

دریافت مالیات باید به شکل هدفمند و درست اجرا شود تا فشار بیش از حد برتولید، فعالان در این حوزه را دلسرد نکند و چالش جانبی هم برای دولت به همراه نداشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران