شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق اعلام بانک مرکزی، در شش ماهه اول سال جاری حدود ۵۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد

فروش سفته و برات ۲ برابر شد

طبق اعلام بانک مرکزی، در شش ماهه اول سال جاری حدود ۵۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.در شهریور سال جاری حدود ۱۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۶.۲ درصد و ۱۰۱.۴ درصد افزایش یافت.در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز، حدود ۵۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین، در ششمین ماه سال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۶ و ۱۳۷.۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۷۳ و ۸۲.۱ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور، ۱۹.۵ و ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در شهریورمـاه ۱۴۰۰ به عدد ۱۸۱.۴ رسید که عدد شاخص مذکور در شهریور سال گذشته معادل ۱۵۳.۶ بوده است.علاوه بر این، در شش ماه اول سال جاری معادل ۳۲۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۱۰۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۶.۷ و ۹۲.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۱۷.۹ و ۱۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۴۷.۴ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل ۱۲۵.۳ بوده است.

مشکلات بانکی کشور ربطی  به بانکداری اسلامی ندارد

نماینده پیشین مجلس گفت: اتفاقاتی که در شبکه بانکی می‌افتد، ربطی به اسلام و شریعت و بانکداری اسلامی یا غیراسلامی ندارد. بلکه به کج رفتاری‌ها، عدم نظارت و شرایط خاص اقتصادی کشور مرتبط است.فرید موسوی نماینده پیشین مجلس اظهار داشت: سال 57 پس از انقلاب حرکت به سوی بانکداری اسلامی یکی از الزامات به شمار می‌رفت بدین منظور قانون بانکداری اسلامی به تصویب رسید و تمام عملیات شبکه بانکی از آن روز به سمت اجرای فرامین اسلام در عملیات بانکی حرکت کرد. اما اینکه به هر حال امروز توانسته‌ایم به تمامی اهداف خود در این قانون دست یابیم یا خیر؛ کارشناسان و صاحبنظران نظرات متفاوتی در این رابطه دارند.بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بانکداری امروز ما بانکداری بدون ربا است و هنوز نتوانسته‌ایم آنچه در بانکداری اسلامی مورد تاکید است، به اجرا درآوریم. در مقابل، بسیاری از صاحبنظران نیز نظر دیگری دارند و معتقدند که بانکداری کنونی طی این سال‌ها به حالت بومی رسیده و همان بانکداری اسلامی است به این دلیل که هم ربا در آن حذف شده و هم عقود مختلف در آن رعایت می‌شود و براساس همان آموزه‌های اسلامی طراحی شده است.نکته‌ای که باعث ایجاد این تناقضات شده، این است که در حال حاضر هنوز نتوانسته‌ایم آموزش‌های لازم در خصوص بانکداری اسلامی را در دانشگاه‌ها به صورت آکادمیک و در جامعه به صورت فرهنگسازی تبیین کنیم تا براساس این آموزه‌ها پیشرفت‌ها و توسعه خود را در بانکداری امروز در کشور به نتیجه برسانیم.سعی بر این است که در نظام بانکی و سیاست‌گذاران حداکثر آنچه ممکن است، در حوزه بانکداری اسلامی اجرا شود تا بانکداری کشور را متناسب با آموزه‌های اصلی که ریشه در فرهنگ و دین ماست طراحی و اجرا کنیم.موسوی در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از قانون بانکداری اسلامی تحقق یافته است، گفت: مطالعه علمی خاصی در این رابطه صورت نگرفته که بتوان به صورت عدد و درصد اعلام شود و بخشی از انتقاداتی که نسبت به بانکداری اسلامی می‌شود، منتج از شرایط خاص اقتصادی در کشور است. متاسفانه از این شرایطی که به نظام بانکداری کشور تحمیل شده می‌توان این برداشت را داشت که آموزه‌های بانکداری اسلامی اجرا نشده است، ولی تمام این صحبت‌ها یک فرض می‌باشد و به صورت علمی مورد بحث و پژوهش قرار نگرفته تا امروز بتوانیم مشخصا درباره میزان تحقق یافتن قانون بانکداری اسلامی صحبت کنیم. لیکن با توجه به نظارتی که بر تمامی عملکردی که در نظام بانکداری اسلامی وجود دارد، می‌توان گفت که اجرای حداکثری بانکداری اسلامی در کشور صورت گرفته است، لیکن نیاز است که این نکته را به جامعه اعلام کنیم که بانکداری اسلامی کشور و اصولی که در آن اجرا می‌شود مشکل خاصی ندارد و دستورالعمل‌ها، قوانین و چارچوب‌هایی تعریف شده مبتنی بر بانکداری اسلامی است و شاید مجریان و شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم شده، باعث شده تا اجازه اجرای حداکثری آن وجود نداشته باشد و با چنین شرایطی در نظام بانکداری کشور مواجه باشیم.توسعه بدون نظام تامین مالی هیچ کجای دنیا شکل نمی‌گیرد، کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست. در کشوری که بیش از 80درصد بار نظام تامین مالی آن بر دوش شبکه بانکی است نمی‌توان توسعه و بانک را از یکدیگر جدا کرد و بدون شک این دو با هم عجین هستند.موسوی با بیان اینکه آنچه نقشه راه برای توسعه نداریم، گفت: هنوز آمایش سرزمینی وجود ندارد و اولویت‌ها استخراج نشده است. از طرفی اگر نقشه راه نیز مشخص باشد، نظام بانکی با مجموعه‌ای از چالش‌های مهمی از جمله چالش درون سیستمی و محیطی روبروست. ادعایی نداریم که آنچه در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد صد در صد منطبق است، لیکن در شبکه بانکی تلاش می‌شود تا آنچه رخ می‌دهد مبتنی بر آموزه‌ها و دین باشد. امروزه اتفاقاتی که در شبکه بانکی می‌افتد، ربطی به اسلام و شریعت و بانکداری اسلامی یا غیراسلامی ندارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران