شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بدون شک یکی از وظایف بانک مرکزی مساله بازگرداندن ارزهای بلوکه شده است، اما تحقق آن نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مربوطه است

علی حیدری 

بدون شک یکی از وظایف بانک مرکزی مساله بازگرداندن ارزهای بلوکه شده است، اما تحقق آن نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مربوطه است و مساله مورد اشاره آقای رییس‌جمهور بدون برداشتن گام‌های اولیه چندان موفق نخواهد بود. درباره سیاست موثر بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای کشور از خارج باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شرایط کشور تا به نشان از این داشته که تعیین دستورالعمل برای بانک مرکزی و موظف ساختن آن در اصول اولیه حتی اگر کار را هم به جلو ببرد، بسیار کند خواهد بود.  نیاز بانک‌های مرکزی در دنیا برای ارایه عملکردی مفید استقلال است و جهت دستیابی به این مهم لازم است تا از میزان بایدها و نبایدها درحیطه اقتصاد کم شود، زیرا بانک مرکزی با این روش خواهد توانست قدرت لازم را در مذاکرات پولی و چانه‌زنی حتی در شرایط تحریمی برای کشور به کاربندد، بنابراین بهتر آن است تا در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی از سوی تمامی نهادها به رسمیت شناخته شودو حتی مجلس آن را به صورت قانون اجرایی سازد.

 بانک مرکزی ایران چنانچه به استقلال نرسد، منفعل خواهد بود و جز کارخانه چاپ پول در برابر ضعف اقتصادی مدیریت ناکارآمد کاربرد دیگری نخواهد داشت.مناسبات اقتصادی و مذاکرات بین‌المللی در حیطه وزارت امور خارجه و نهاد بالاتر از آن نهاد ریاست‌جمهوری باید تقویت شود، بدون بازگشایی مرزهای مذاکرات دست بانک مرکزی از انجام این کار تهی خواهد بود و صحبت درباره چنین مباحثی در کوتاه‌مدت می‌تواند گفتار درمانی خوبی باشد، ولی در بلندمدت انتظارات را برآورده نمی‌کند. استقلال بانک مرکزی و به رسمیت شناختن آن از سوی تمامی نهادها به ویژه مجلس اهمیت زیادی دارد تا درنتیجه این امر نهادهای حکومتی و دولتی سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را با سیاست‌های پولی بانک مرکزی همسو سازند.مساله دیگر برداشتن گام‌های بزرگ برای ادامه مذاکرات برجام و گفت‌وگوهای چند جانبه با همسایگان است، این امر می‌تواند از مهم‌ترین کارها به حساب آید که در صورت اجرایی شدن امید به بانک مرکزی دوباره زنده خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران