شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در مطلب مندرج در روزنامه تعادل با تیتر «یادداشت مهم مدیر عامل بانک ملی ایران در خصوص انتشار صورت های مالی»

در مطلب مندرج در روزنامه تعادل با تیتر «یادداشت مهم مدیر عامل بانک ملی ایران در خصوص انتشار صورت های مالی» که در صفحه ۳ به تاریخ چهارم مهر ماه انتشار یافته است،اعداد جدول به دلیل برگشتگی ممیز اشتباه درج شده اند.اعداد صحیح این جدول به شرح زیر است:

Taadgol-03

Taadol-03

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران