شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ششمین نامه ارسالی رییس کل دیوان محاسبات به دولتمردان سیزدهم که در راستای منویات شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها مانع‌زدایی‌ها)، عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید،

ششمین نامه ارسالی رییس کل دیوان محاسبات به دولتمردان سیزدهم که در راستای منویات شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها مانع‌زدایی‌ها)، عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید، بُعد مقرراتی و ایین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل به مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید. مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه از ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه کشور نام برده است که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. «اصلاح نظام درآمد-هزینه استان‌ها»، «طراحی مدل جامع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و «واگذاری طرح‌های ملی و استانی نیمه‌تمام عمرانی به بخش غیردولتی» پروژه‌هایی بودند که در نامه بذرپاش به میرکاظمی به آنها اشاره شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «باید توجه داشت که به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید و فروش طرح‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آنها، ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است.» 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران