شماره امروز: ۵۴۷

ضریب جینی؛ ۴۰.۰۶ واحد اعلام شد

| | |

ضریب جینی از عدد 40 در سال 1388 به 36 در سال 1392 رسید و کاهش یافت اما در سال‌های اخیر دوباره رشد کرده و به 40 درسال 1399 رسیده است.

ضریب جینی از عدد 40 در سال 1388 به 36 در سال 1392 رسید و کاهش یافت اما در سال‌های اخیر دوباره رشد کرده و به 40 درسال 1399 رسیده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶ واحد رسیده است. یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است. این ضریب توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید. نوسان ضریب جینی بین صفر و یک است و هر چه به سمت صفر حرکت کند و کوچک‌تر شود یعنی شکاف طبقاتی کمتر شده است.  هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود. جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ بر این اساس همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۰.۰۶ رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۳۸.۳۵ و مناطق روستایی نیز به رقم ۳۵.۹۰ افزایش یافته است. بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است. بررسی تغییرات ضریب جینی از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۹ نشان می‌دهد در این مدت بیشترین شکاف درآمدی متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۴.۱۱ بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران