شماره امروز: ۵۴۷

سهم 64 درصدی چک عادی و 35 درصدی چک رمزدار در مبادلات بانکی

| | |

اگرچه مبلغ چک‌های وصولی در اردیبهشت نسبت به فروردین 30 درصد بیشتر شده و نشان‌دهنده رونق مبادلات اقتصادی است

 گروه بانک و بیمه |

 اگرچه مبلغ چک‌های وصولی در اردیبهشت نسبت به فروردین 30 درصد بیشتر شده و نشان‌دهنده رونق مبادلات اقتصادی است اما در عین حال رقم چک‌های برگشتی نیز رشد بالای 46 درصدی داشته که نشان‌دهنده میزان اثر رکود و رشد پایین اقتصاد بر کسب وکارهای مختلف است.  آمارها نشان می‌دهد که از بیش از ۷.۳ میلیون فقره چک وصول شده در اردیبهشت ماه بالغ بر ۶.۸ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمز‌دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۱ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۹ درصد را چک‌های رمز‌دار تشکیل می‌دهند. از نظر مبلغی نیز، از ۲۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۱۷۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۴.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۵.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.  از سوی دیگر، افزایش تعداد چک‌های مبادله در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که وضعیت اولین ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۷.۶ درصدی در تعداد چک‌های صادر شده نشان از رونق گرفتن اقتصاد دارد.  علاوه بر این، ارزش چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است و ارزش چک‌های مبادله شده در دومین ماه سال نسبت به اردیبهشت سال گذشته با وجود اینکه تعداد این چک‌ها کاهش یافته، ۴۳ درصد زیاد شده که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه گذشته رشد کرده است.

     استان‌های دارای چک‌های 

وصول شده رمزدار

طبق این گزارش، در اردیبهشت امسال در کـل کشـور ۵۰۳ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۴ و ۲۹.۲ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۶۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱.۸ درصـد)، اصفهان (۱۰.۲ درصد) و خراسان رضوی (۷.۶ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران