شماره امروز: ۵۴۷

قرض‌الحسنه ۷۵ درصد رشد کرد

| | |

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفندماه سال ۹۸ رشد ۴۸.۶ درصدی داشته است.

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری| 

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفندماه سال ۹۸ رشد ۴۸.۶ درصدی داشته است. بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان سال ۹۹ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۳۹۲۶.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۸ که ۱۶۰۹۶.۸ هزار میلیارد ریال بود ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۲۸.۱ درصد و فروش اقساطی با ۲۳ درصد است. به لحاظ عددی در پایان سال ۹۹ معادل ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ که ۱۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده، ۷۵.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

     وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان سال ۹۹ متفاوت بوده به نحوی که ۱۳.۶ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل ۲۵۳.۶ هزار میلیارد ریال بوده است. در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۲.۸ درصد است که رقم آن ۱۲۰۳.۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال۹۹ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۸ معادل ۱۱۵۰.۳ هزار میلیارد ریال  بود. ۱۶.۹ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۶۱۸.۷ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه به تسهیلات مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۲۶۳.۳ هزار میلیارد ریال  بوده است.

     وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان سال ۹۹ نشان می‌دهد که ۵.۲ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۱۲۲ هزار میلیارد ریال  بود.

بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان سال گذشته ۴۳.۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به میزان ۱۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال بود. بانک‌های تخصصی در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۵ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان سال ۹۹ به میزان ۵۸۲.۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

     وضعیت بانک‌های غیردولتی 

و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۸.۱ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان سال ۹۹ به میزان ۱۳۳۱.۴ هزار میلیارد ریال  به عنوان قرض‌الحسنه و ۳۳.۸ درصد کل اعتبارات ارایه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۵۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال  بوده است.

     تغییرات ۵ ساله دارایی 

و بدهی بانک‌های تخصصی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری نشان می‌دهد در سال گذشته، دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. بررسی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی بیانگر کاهش شتاب رشد مجموع دارایی‌ها و مجموع بدهی‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن است. به عبارت دیگر، مجموع دارایی‌ها و مجموع بدهی‌های این بانک‌ها در سال ۹۹ به رقم ۱۰۰۷۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۸، افزایش ۲۲.۴ درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که این میزان رشد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به رقم ۳۲.۲ درصد رسیده بود. همچنین مجموع دارایی‌ها و مجموع بدهی‌های بانک‌های تخصصی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵، با افزایش ۱۱۵ درصدی همراه بوده است. بر اساس این گزارش، دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در سال ۹۹ با رشد ۲۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل‌تر (۱۳۹۸) به رقم ۲۲۵۴.۸ هزار میلیارد ریال  رسیده است. همچنین دیگر بخش متعلق به دارایی‌ها، مربوط به میزان سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که این بخش در بانک‌های تخصصی در سال گذشته با کاهش ۱۹.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ به رقم ۹ هزار میلیارد ریال  رسیده است.

     بانک‌های تجاری

براساس آمار بانک مرکزی، کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۵ با رشد ۲۹۰ درصدی مواجه شده است. براساس آمار بانک مرکزی، جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در سال ۹۹ با رقم ۱۱۸۶۷.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به نسبت پایان سال ۹۸ رشد ۴۸.۱ درصدی داشت. این میزان به نسبت سال ۹۵ که رقم ۴۰۷۱.۹ هزار میلیارد ریال بود رشد بیش از ۲۰۰درصدی را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر ۲.۹ برابر شده است. همچنین میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال ۹۹ معادل ۱۳۵۱.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بیانگر رشد ۷۵.۵ درصدی بود. براساس آمار بانک مرکزی، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۶۹۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت میزان ۵۵۵.۵ هزار میلیارد ریالی سال ۹۸ حدود ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است. این میزان در ۴ سال گذشته ۲۵۷/۲ هزار میلیارد بود که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۶۹ درصدی داشت.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران