شماره امروز: ۵۴۷

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی اعلام کرد

| | |

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) میزان رای پاسخگویان به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را بر حسب کسانی که قطعا و به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند اعلام کرد.

تعادل |

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) میزان رای پاسخگویان به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را بر حسب کسانی که قطعا و به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند اعلام کرد. موج هفتم نظرسنجی انتخابات ریاست‌جمهوری با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور از طریق مصاحبه تلفنی در تاریخ ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۰ اجرا شده است. طبق گزارش این مرکز، از کسانی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند پرسیده شده: «اجازه دهید اسامی همه نامزدهای نهایی را بخوانم و شما بفرمایید در صورت شرکت در انتخابات به کدام یک رأی خواهید داد؟» از میان افرادی که گفته‌اند قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، ۴۳.۹ درصد ابراهیم رییسی، ۳.۷ درصد محسن رضایی، ۱.۸ درصد سعید جلیلی، ۱.۰ درصد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۱.۰درصد عبدالناصر همتی، ۰.۴ درصد محسن مهرعلیزاده و ۰.۲ درصد علیرضا زاکانی را برگزیده‌اند. ۴۸ درصد از افرادی که تصمیم دارند به‌طور قطع یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت کنند هنوز از بین افراد حاضر در فهرست نمی‌دانند به کدام گزینه رأی خواهند داد و هیچکدام را انتخاب نکرده‌اند. نتایج دیگر این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۴۸ درصد از افرادی که تصمیم دارند به‌طور قطع یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت کنند هنوز از بین افراد حاضر در فهرست نمی‌دانند به کدام گزینه رأی خواهند داد و هیچکدام را انتخاب نکرده‌اند. البته نتایج ششمین نظرسنجی ایسپا که طی روزهای ۲۷ تا ۳0 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام شده، نشان می‌دهد، ۶۶.۱ درصد افرادی که گفته‌اند سال 96 به ابراهیم رییسی رأی داده‌اند، امسال قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند. همچنین 44.5 درصد افرادی که به حسن روحانی رأی داده‌ بودند، نیز در انتخابات پیش رو قطعاً شرکت خواهند کرد. ۵۹.۷ درصد افرادی که خود را اصولگرا می‌دانند گفته‌اند قطعاً در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت خواهند کرد. این میزان بین افرادی که خود را اصلاح‌طلب دانسته‌اند 40.4 درصد و بین افرادی که خود را نزدیک به هیچ جریان سیاسی نمی‌دانند 38.6 درصد است.

  موج ششم نظرسنجی 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ششمین موج از نظرسنجی‌های انتخاباتی را طی روزهای ۲۷ تا ۳0 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام داده که نتایجی جالبی به دست آمده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۶۴ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده است. نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشین ایسپا به ترتیب در شهریور، آذر و بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، فروردین و نیز روزهای ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به انجام رسیده‌اند.

۵۱.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی را مردان و ۴۸.۸ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۶ درصد در بازه سنی 29-18 سال، ۴۸.۹ درصد در سنین 49-30 سال و ۲۵ درصد در سنین 50 سال و بالاتر از آن بوده‌اند. 6۲.1 درصد پاسخگویان میزان تحصیلات خود را غیردانشگاهی و ۳۷.2 درصد دانشگاهی اعلام کرده‌اند. ۷۳.۲ درصد پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۱.۷ درصد آنها را افراد مجرد تشکیل داده‌اند. ۳۹.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استان‌ها، ۳۶.۴ درصد در سایر شهرها و ۲۴.۴ درصد در روستاها سکونت داشته‌اند. نرخ پاسخ در طرح حاضر 6۲ درصد بوده است. این میزان نشان می‌دهد از هر 100 نفر ۶۲ نفر به درخواست پرسشگران برای مصاحبه پاسخ مثبت داده‌اند.

طبق آخرین نظرسنجی تلفنی ایسپا در 27 تا 30 اردیبهشت 1400، با تعداد نمونه 1564 نفر در سطح کل کشور، نزدیک به 30 درصد مردم هنوز اطلاع ندارند انتخابات ریاست‌جمهوری در چه ماهی برگزار می‌شود. در این بخش به بررسی ویژگی این بخش از جامعه پرداخته شده است. با توجه به نتایج این نظرسنجی 29.5 درصد مردان و 30.0 درصد زنان اطلاع ندارند در خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. همچنین کمترین میزان اطلاع از زمان انتخابات بین افراد بالای 50 سال است که 33.1 درصدشان نمی‌دانند خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. این میزان بین جوانان 18 تا 29 سال 31.8 درصد و بین افراد 30 تا 49 سال 26.8 درصد است. طبق نتایج، 35.8 درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و 19.4 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینکه خردادماه انتخابات برگزار خواهد شد اطلاع نداشته‌اند. با توجه به محل سکونت میزان اطلاع از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تفاوت دارد. طبق نتایج بیشترین اطلاع از زمان انتخابات به ساکنین مراکز استان‌ها و در مقابل کمترین میزان اطلاع مربوط به ساکنین مناطق روستایی است. طبق نتایج 38.6 درصد ساکنین مناطق روستایی، 28.3 درصد ساکنین شهرهای غیر مرکز استان و 25.5 درصد ساکنین مراکز استان‌ها اطلاع ندارند انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه برگزار می‌شود. با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، میزان اطلاع از زمان برگزاری انتخابات تفاوت معناداری دارد و با کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها میزان اطلاع از زمان برگزاری انتخابات کاهش پیدا می‌کند. بیشترین میزان عدم اطلاع بین افرادی است که درآمد خانواده کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و 31.2 درصدشان از زمان انتخابات اطلاع نداشته‌اند. 30.6 درصد افرادی که درآمد خانواده کفاف هزینه‌هایشان را می‌دهد اما پس‌اندازی ندارند و 21.3 درصد افرادی که خانواده‌شان دارای پس‌انداز هست از زمان برگزاری انتخابات اطلاع نداشته‌اند. براساس وضعیت فعالیت افراد در جامعه، کارمندان بخش خصوصی بیش از سایر افراد از زمان انتخابات اطلاع داشته‌اند. 35.1 درصد افراد بیکار، 34.9 درصد افراد دارای شغل آزاد و 30.9 درصد زنان خانه‌دار اطلاع نداشته‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه برگزار می‌شود. شایان ذکر است 20.2 درصد کارمندان بخش دولتی نیز از ماه برگزاری انتخابات اطلاع نداشته‌اند. شاید عده‌ای چنین فرض کنند افرادی که تصمیم دارند قطعاً در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو شرکت کنند اخبار این حوزه را دنبال کرده و مطلع باشند اما 27.3 درصد از این افراد نیز از اینکه در خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود اطلاع نداشته‌اند.

66.1 درصد افرادی که گفته‌اند سال 96 به ابراهیم رییسی رأی داده‌اند، امسال قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند. همچنین 44.5 درصد افرادی که به حسن روحانی رأی داده‌ بودند نیز در انتخابات پیش رو قطعاً شرکت خواهند کرد. ۵۹.۷ درصد افرادی که خود را اصولگرا می‌دانند گفته‌اند قطعاً در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت خواهند کرد. این میزان بین افرادی که خود را اصلاح‌طلب دانسته‌اند 40.4 درصد و بین افراد که خود را نزدیک به هیچ جریان سیاسی نمی‌دانند 38.6 درصد است.

  نتایج آخرین نظرسنجی 

اما ایسپا موج هفتم نظرسنجی انتخابات ریاست‌جمهوری را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور از طریق مصاحبه تلفنی در تاریخ ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۰ نیز اجرا کرده است. براساس آخرین 

نظر سنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۳۷.۷ درصد کل پاسخگویان گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، ۷.۷ درصد گفته‌اند به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد. به گزارش ایسپا، در برآورد میزان واقعی مشارکت متغیرهای متعددی از جمله محافظه‌کاری برخی از پاسخگویان در نظرسنجی تلفنی، تعداد پاسخگویانی که با پرسشگران همکاری نمی‌کنند و نسبت تقریبی مشارکت کسانی که گفته‌اند احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد موثر است؛ ایسپا با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها در هر مقطع زمانی برآوردی از میزان مشارکت ارایه می‌کند. بر این اساس برآورد ایسپا از میزان مشارکت در حال حاضر (۶ خرداد ماه) ۳۶ درصد است.

 ۴۹.۹درصد پاسخگویان را مردان و ۵۰.۱ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۷.۲ درصد در بازه سنی ۲۹-۱۸ سال، ۴۷.۶ درصد در سنین ۴۹-۳۰ سال و ۲۵.۲ درصد در سنین ۵۰ سال و بالاتر از آن بوده‌اند. ۳۹ درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استان‌ها، ۳۶ درصد در سایر شهرها و ۲۵.۱ درصد در روستاها سکونت داشتند. تمایل به مشارکت قطعی در انتخابات در مراکز استان‌ها ۳۰.۲ درصد، در سایر شهرها ۳۹.۲ درصد و در روستاها ۴۷.۲ درصد است.۳۰.۲ درصد پاسخگویان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۳.۵ درصد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۵۳.۹ درصد پاسخگویان در گروه سنی ۵۰ سال به بالا تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ دارند. ۳۴.۶ درصد مردان و ۴۰.۸ درصد زنان گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد. ۴۰.۴ درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۳۳.۳ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات گرفته‌اند.

طبق گزارش این مرکز، از کسانی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند پرسیده شده است «اجازه دهید اسامی همه نامزدهای نهایی را بخوانم و شما بفرمایید در صورت شرکت در انتخابات به کدام یک رأی خواهید داد؟» از میان افرادی که گفته‌اند قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، ۴۳.۹ درصد ابراهیم رییسی، ۳.۷ درصد محسن رضایی، ۱.۸ درصد سعید جلیلی، ۱.۰ درصد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، ۱.۰درصد عبدالناصر همتی، ۰.۴ درصد محسن مهرعلیزاده و ۰.۲ درصد علیرضا زاکانی را برگزیده‌اند. ۴۸ درصد از افرادی که تصمیم دارند به‌طور قطع یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت کنند هنوز از بین افراد حاضر در فهرست نمی‌دانند به کدام گزینه رأی خواهند داد و هیچکدام را انتخاب نکرده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران