شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست که به پرونده نمایندگان هتاک علیه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رسیدگی کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست که به پرونده نمایندگان هتاک علیه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رسیدگی کند.محمدرضا پورابراهیمی در تذکری با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی گفت: در صحن علنی روز یکشنبه گذشته مجلس کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ۲۰۰ رای به صورت دو شوری تصویب شد و مقرر گردید نظرات نمایندگان و کارشناسان برای بررسی جزئیات نیز اخذ شود.متاسفانه تعدادی از نمایندگان در فضای مجازی درباره این طرح گفتند که برجام دوم تصویب شده است و کلاه گشاد بر سر مجلس رفته است حالی که کمیسیون از این نمایندگان انتظار تخریب نداشت.وی با بیان اینکه باید رییس مجلس از حقوق مردم صیانت کند،‌ تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس مشروح مذاکرات کمیسیون در خصوص طرح اصلاح امور بانکی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و از نظرات تمام کارشناسان استفاده می‌کند. البته نظارت تخصصی در این حوزه متفاوت است ولی این موضوع با تخریب جدا است.پورابراهیمی با یادآوری ۶ سال کار کارشناسی بر روی این طرح اظهار داشت: هیچ ماده‌ای در این طرح بدون نظر تخصصی و نگاه علمی کارشناسان و متخصصان تصویب نخواهد شد و از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می‌رود پرونده نمایندگان هتاک به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را بررسی کند.«محمدباقر قالیباف» که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در این باره گفت: حرف اول و آخر در قانونگذاری را صحن مجلس می‌زند و در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نیز مسیر قانونی براساس آیین نامه داخلی مجلس طی شده است.این طرح با ۲۰۰ رای و به صورت دو شوری تصویب شده و نظارت بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در این طرح بسیار حائز اهمیت است و کمیسیون مکلف شد تا از همه نظرات در بررسی این طرح استفاده کند و هیچ عجله‌ای نیز برای تصویب آن نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از هجمه علیه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تاکید کرد که هیچ یک از مواد این بند بدون اخذ نظر کارشناسان و نگاه علمی تصویب نخواهد شد. بر روی بند بند طرح اصلاح قانون بانک مرکزی کار تخصصی شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران