شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری تغییر داد.

انتصاب ۳ مدیر جدید  در برج میرداماد

بانک مرکزی در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری تغییر داد. بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن فرآیندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد. همچنین در تکمیل ساختار جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره "تأمین مالی زنجیره تولید " نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی«عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد. بر این اساس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکی بود با تغییر ساختار متناسب با چارچوب جدید سیاست‌گذاری نوین پولی به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تبدیل شد. اداره اطلاعات بانکی نیز به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شد.  گفتنی است رییس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه‌ای، محمد نادعلی، محمود نادری و حمید آذرمند را به ترتیب به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری، مدیر اداره عملیات بازار باز و مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید منصوب کرد.

چگونه سهامدار بانک‌ها شویم؟

بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند. در ادامه این بخشنامه تملک سهام توسط مالک واحد، تا سقف ١٠ درصد سهام موسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم‌الاجرا، مجاز است. اما مالکیت بیش از ١٠ تا ٢٠ درصد و بیش از ٢٠ تا ٣٣ درصد سهام موسسه اعتباری، منوط به شرایطی است که برای سهام بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد به شرح زیر است:  ۱) فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور.۲) فاقد بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس یک بانک طی یک سال گذشته.۳) فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور.۴) فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی.۵) فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر.۶) منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد.۷) از تملک سهام موسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیات، تجاری و بازرگانی منع نشده باشد.۸) دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی.

    شرایط تملک سهام  بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد چیست؟

علاوه براین، شرایط تملک سهام بیش از ٢٠ تا ٣٣ درصد نیز به شرح زیر است:  ۱) فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از ٥ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس دو بانک طی دو سال گذشته. ۲) فاقد حکم ور شکستگی به تقصیر یا ناشی از تقلب در شرکت‌های ورشکسته طی پنج سال گذشته. ۳) اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ٨٠ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد، دارای فعالیت، تجارب و ســوابق کاری موثر در زمینه پولی یا مالی به تشــخیص بانک مرکزی باشند.۴) دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور موسسه اعتباری باشد.مدارک مورد نیاز برای تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری.طبق این گزارش، برای اینکه بتوانید مالک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شوید باید به منظور اخذ مجوز از بانک مرکزی، مدارک زیر را تهیه و ارسال کنید:  ۱) اعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک.۲) اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده ۹ دستورالعمل.۳) صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی.۴) اطلاعات کامل مالکان به انضــمام اطلاعات مربوط به هیات‌مدیره، مدیرعامل و ســایر مدیران مالکان مذکور؛ .۵) فهرستی از سهامداران دارنده حداقل پنج درصد سهام مالکان. ۶) اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی، برای اشخاص حقیقی.۷) فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران موسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی، مشمول مصادیق مالک واحد مو ضوع ماده ۳ این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک‌های غیر مســتقیمی که از طریق این تقاضــا شــکل می‌گیرد.۸) تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت الزامات این دستورالعمل.

    در چه مواردی  مجوز مالکیت سهام شما باطل می‌شود؟

علاوه براین، لازم است بدانید که در صورتی که شرایط تملک سهام موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهید، بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، مدارک و اسناد غیرمعتبریا جعلی یا کتمان اطلاعات موثر حسب تشخیص بانک مرکزی، مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشید و در تصمیمات هیات‌مدیره موسسه اعتباری، بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کنید؛ مجوز مالکیت سهام شما باطل می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران