شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن وضع احکامی برای چک تضمین شده، مقرر کردند درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده پیش‌بینی شود.

تا  ۶  سال محرومیت از گرفتن چک تضمین شده در صورت جعل

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن وضع احکامی برای چک تضمین شده، مقرر کردند درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده پیش‌بینی شود.

در مورد چک‌هایی که از دسته چک‌های ارایه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. 

در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌های صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارایه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارایه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چک‌های ارایه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت«صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.

حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.همچنین در ادامه و با رای مجلس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود: 

«ماده۲۴-صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب‌گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای‌گیرنده (ذی‌نفع) فراهم کند.

پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب‌گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی‌گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر‌کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به‌گیرنده (ذی‌نفع) با ارایه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا‌گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر‌کننده است.

در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و‌گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادر‌کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و‌گیرنده (ذی‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و‌گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت ­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند. درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

ریسک‌های  محیط زیستی بیت‌کوین

بیت‌کوین و سایر رمزارزها طی ماه‌ها و سال‌های اخیر توجه منفی زیادی را به دلیل مصرف بالای انرژی جلب کرده‌اند.

بیت‌کوین به دلیل فرآیند انرژی بر استخراج توسط دستگاه‌های ماینر، به تنهایی به میزان مشابه هلند انرژی مصرف می‌کند. هر چه رایانه‌های بیشتری مورد استفاده قرار گیرند، پول بیشتری تولید 

می‌ شود و با سر به فلک کشیدن قیمت بیت کوین، انگیزه بیشتری برای مصرف نیروی رایانشی انرژی بر بیشتر به وجود آمده است. این ایراد قابل ملاحظه، مخالفان و منتقدان صریحی را به دنبال داشته است. یکی از این منتقدان کسی نیست جز بیل گیتس که علنا هشدار داده است بیت‌کوین برای تغییرات اقلیمی بد است. نیویورک تایمز ماه گذشته به نقل از

 بیل گیتس نوشته بود: بیت‌کوین به ازای هر مبادله، برق بیشتری در مقایسه با هر روش شناخته شده انسانی دیگری مصرف می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران