شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارشناس امور بانکی اظهار کرد بانک مرکزی باید خارج از حیطه سلطه دولت‌ها فعالیت کند و این امر یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای بهبود سلامت اقتصاد کشور خواهد بود.

کارشناس امور بانکی اظهار کرد بانک مرکزی باید خارج از حیطه سلطه دولت‌ها فعالیت کند و این امر یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای بهبود سلامت اقتصاد کشور خواهد بود. 

یزدانیان در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ماموریت‌های مهمی برعهده دارند، تصریح کرد: باید به سمت ایجاد و توسعه شفافیت در شبکه بانکی کشور حرکت شود و براساس استانداردهایی که استاندارد روز بین‌المللی هستند، عمل شود.

 یزدانیان عنوان کرد: پس از شیوع بیماری کرونا کمیته‌ بال درحال وضع استانداردهای جدیدی است که بر پایه مطالعات عمیق و پژوهش‌های دانشگاهی است و حرکت به سمت ارتقای استانداردهای مالی و گزارشگری بدون شک انضباط مالی بیشتر و شفافیت بالاتری را بدنبال خواهد داشت که ثبات اقتصادی و مالی و ارتقای سلامت مالی صنعت بانکداری را همراه خواهد داشت. 

وی اضافه کرد: در ورود به قرن جدید هجری خورشیدی به نظر می‌رسد که بانک‌ها باید به معنای واقعی کلمه تحول دیجیتال را آغاز کنند؛ اگرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اما تحول دیجیتال بانک‌ها ضرورت انکارناپذیری است که باید در طی ماه‌های آینده به سرعت نمود بیرونی پیدا کند و در عرصه تمامی خدمات بانکی ظهور پیدا کند به ویژه که شرایط ناشی از کرونا خدمات حضوری را با مخاطراتی همراه کرده است. 

کارشناس مسائل بانکی عنوان کرد: کاهش سهم بازار پول در تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع دیگری است که باید به آن توجه ویژه داشت. وی افزود: رییس کل بانک مرکزی نیز بر این نکته تاکید کرده است که میزان سهم تامین مالی بانک‌های کشور باید به ۵۰ درصد برسد و این درحالی است که تامین مالی از شبکه بانکی در حال حاضر حدود ۹۰ درصداست. 

تامین مالی طرح‌های بزرگ یا طرح‌های نیمه‌تمام باید به سمت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق مالی و ظرفیتی که در این بازار وجود دارد، هدایت شود و تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از طریق شبکه بانکی صورت گیرد. یزدانیان همچنین اضافه کرد: بانک‌ها باید بر توسعه زیرساخت‌ها و ارتباطات بین‌المللی بر بستر توافقات و تفاهمات سیاسی متمرکز شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران