شماره امروز: ۵۴۷

مطالبات معوق بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان شد

| | |

در حالی که طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، میزان وام پرداختی بانک‌ها در 8 ماه نخست سال 99 به خاطر برنامه‌های حمایت از خانوارها و بخش‌های اقتصادی خسارت دیده از کرونا، از یک هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

در حالی که طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، میزان وام پرداختی بانک‌ها در 8 ماه نخست سال 99 به خاطر برنامه‌های حمایت از خانوارها و بخش‌های اقتصادی خسارت دیده از کرونا، از یک هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و مانده تسهیلات بانکی بانک‌ها نیز طبق گزارش شهریور ماه 99 از رقم 1913 هزار میلیارد تومان گذشته است، رقم مطالبات معوق بانک‌ها نیز رشد کرده و به بالای 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریور ماه 99 معادل 509 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 129 هزار میلیارد تومان بوده و این آمارها به صورت زنجیره وار به هم مربوط بوده و نشان می‌دهد که متناسب با رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی و بخش عمومی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد کرده و مطالبات معوق بانک‌ها نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نوعی تسلسل بین بدهی دولت، بدهی بانک‌ها، بدهی بخش خصوصی، مطالبات معوق و میزان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد. از یک سو، بانک‌ها برای سرپا نگه داشتن واحدهای اقتصادی به آنها سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر می‌دهند و در هشت ماه نخست سال 99 بیش از 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. این موضوع باعث می‌شود که در ماه‌های بعد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی نیز افزایش یابد و تکرار این روند، ارقام بزرگ‌تری از نقدینگی و تورم و تسهیلات دهی و مطالبات و بدهی‌ها را در ماه‌های بعد و سال‌های بعد به همراه خواهد داشت.همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه سال 98، کل بدهی دولت تا پایان سال 97 به بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی و تعاونی معادل 578 هزار میلیارد تومان بوده است. مطالبات معوق بانک‌ها در پایان سال 98 به 174 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در شهریور 99 نیز بالای 200 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و سرفصل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول روی هم در شهریور 99 معادل 207 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. مطالبات معوق با رشد 15.8 درصدی در شش ماه نخست سال 99 معادل 10.8 درصد کل مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان 1913 هزار میلیارد تومان بوده است.

   مطالبات معوق بانک‌ها

 174 هزار میلیارد تومان شد

رییس کل بانک مرکزی گزارش داده که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال جاری ۱.۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۳۰ درصد این مبلغ تسهیلات بخش صنعت بوده است.قریب به ۵۹ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، وام سرمایه درگردش بوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال ۹۸ حدود 975 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۲۶ درصدی داشته است.به گزارش روز سه شنبه بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است.همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1398 نشان می‌دهد که از مجموع کل مبلغ 1.935 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال 1398، مبلغ 174 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.از این میزان بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ 59 هزار میلیارد تومان (81%) مرتبط با مطالبات مشکوک الوصول در بانک‌های دولتی است.وفق آسیب ‌شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

    بدهی دولت ۵۷۸ هزار میلیارد تومان

خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به ۵۷۸هزار میلیارد تومان رسید، یعنی بدهی دولت معادل ۷۰درصد کل بودجه دولت و ۹۰درصد هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ است. میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 97 ایجاد شده و در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت گردیده است، به بیش از 578 هزار میلیارد تومان رسید.برای اینکه پی به بزرگی عدد بدهی دولت ببریم کافی است بدانیم کل بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1400 بیش از 841 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی دولت به‌اندازه حدود 70 درصد بودجه یک سال خودش بدهکار است یا اینکه کل هزینه‌های جاری دولت برای سال 1400 بیش از 637 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است یعنی بدهی دولت معادل 90 درصد کل هزینه‌های جاری دولت در یک سال است. به گزارش تسنیم، جدول بدهی قطعی دولت که در گزارش تفریغ بودجه 98 منتشر‌شده، به‌شرح  فوق است. 

Taadol-03

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران