شماره امروز: ۵۴۷

افزایش روزانه 2576 میلیارد تومان سپرده و 1828 میلیارد تومان تسهیلات در 6 ماه اول 99

| | |

میزان سپرده‌های بانک‌ها در 6 ماه اول سال 99 معادل 480 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و روزانه 2576 میلیارد تومان به سپرده‌ها اضافه شده است.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

میزان سپرده‌های بانک‌ها در 6 ماه اول سال 99 معادل 480 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و روزانه 2576 میلیارد تومان به سپرده‌ها اضافه شده است. همچنین در این 6 ماه رقم تسهیلات معادل 340 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و براین اساس در 186 روز اول سال 99، تسهیلات بانک هاروزانه 1828 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سپرده‌های بانکی با 36 درصد رشد در یک‌سال منتهی به شهریور 99 به رقم 3195 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 99 رسیده است. میزان سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی نیز به رقم 2897 هزار میلیارد تومان رسیده و سپرده قانونی رقم 298 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 9.3 درصد کل سپرده‌هاست که احتمالا به خاطر پرداخت تسهیلات مقابله با کرونا و کمک به واحدهای خسارت دیده از کرونا، درصد سپرده قانونی کمتر از 10 درصد سال‌های قبل بوده است. همچنین میزان تسهیلات جاری و غیر جاری بانک‌ها به رقم 2275 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 71.2 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور است و به عبارت دیگر معادل 28.8 درصد کل سپرده‌های بانکی معادل 920 هزار میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. از این رقم 298 هزار میلیارد تومان یا 9.3 درصد کل سپرده‌ها، را سپرده قانونی تشکیل داده و 622 هزار میلیارد تومان یا 19.4 درصد کل سپرده‌ها را ذخیره احتیاطی تشکیل داده است.  از سوی دیگر نسبت تسهیلات که شامل درصد تسهیلات از سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی است معادل 78.53 درصد بوده است که نشان می‌دهد تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به خاطر سیاست انضباط مالی  همچنین کنترل مطالبات معوق، نسبت به سال‌های قبل که نسبت تسهیلات بالای 80 درصد بوده کمتر شده است. نسبت تسهیلات در شهریور 98 یعنی یک‌سال پیش معادل 79.8 درصد و در اسفند 98 نیز معادل 79.4 درصد بوده و اکنون به 78.5 درصد کاهش یافته است. در حالی که سپرده‌ها دریک‌سال اخیر 36 درصد رشد کرده اما تسهیلات 35.2 درصد رشد کرده است. اما درصد رشد سپرده‌ها و همچنین تسهیلات در 6 ماه اول سال 99 برابر بوده و 17.6 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر، بانک‌ها برای مقابله با کرونا، کمک به واحدهای خسارت دیده، کمک به بخش‌های اقتصادی دچار رکود و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، در سال 99 تسهیلات خود را افزایش داده‌اند و این تسهیلات دریک‌سال اخیر رشد قابل توجه 35.2 درصدی داشته که تقریبا نزدیک به رشد سپرده‌ها بوده است.  رقم تسهیلات در این یک‌سال از 1682 هزار میلیارد تومان در شهریور 98 به 2275 هزار میلیارد تومان در شهریور 99 رسیده و معادل 593 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان بیشتر شده که رقم قابل توجه و زیادی است و این افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها می‌تواند به واحدهای اقتصادی خسارت دیده از تحریم، کرونا و رکود اقتصادی کمک قابل توجهی باشد. اما در عین حال میزان سپرده‌ها نیز در این یک‌سال بیش از 846 هزار میلیارد تومان و در 6 ماه اول سال 99 معادل 480 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. یعنی روزانه 2576 میلیارد تومان به سپرده‌ها اضافه شده است. همچنین در این 6 ماه رقم تسهیلات معادل 340 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و براین اساس در 186 روز اول سال 99، روزانه 1828 میلیارد تومان به تسهیلات بانک‌ها اضافه شده است.  آمارهای بانک مرکزی از افزایش۳۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۵.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان شهریورماه۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریورماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۱۹۵۴.۴ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۴۶۰.۵ هزار میلیارد ریال (۳۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۷۹۱.۶ هزار میلیارد ریال (۱۷.۶ درصد) افزایش نشان می‌دهد.بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۲۷۸.۷ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و‌بویراحمد معادل ۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است.مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۲۷۵۳.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۹۲۸.۶ هزار میلیارد ریال (۳۵.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۳۳۹۷.۴ هزار میلیارد ریال (۱۷.۶ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۴۴۷۸.۷ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۸۰.۲ هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب۱.۳ و ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد۱۱۳.۶ درصد است.بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران