شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مهر سال جاری۷۳۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده است

بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مهر سال جاری۷۳۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۵ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با چک‌های مبادله شده معادل 8.2 درصد تعداد و 9.86 درصد مبلغ چک‌های مبادله‌ای است. به عبارت دیگر نزدیک به 10 درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است که با توجه به مقررات جدید چک  و راه‌اندازی چک صیادی و.. به نشانه رکود حاکم بر اقتصاد است. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده، نشان می‌دهد که در مهر ماه هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۵.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ تا ۶.۹ درصد نسبت به تیرماه افزایش دارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران