شماره امروز: ۵۴۷

مانده تسهیلات بانکی در 5 ماه نخست سال 99 روزانه 1578 میلیارد تومان افزایش داشته است

| | |

آمارهای بانکی مرداد 1399 از افزایش ۳۶.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۵.۵ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

آمارهای بانکی مرداد 1399 از افزایش ۳۶.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۵.۵ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. با توجه به افزایش 831 هزار میلیارد تومانی سپرده بانکی در یکسال منتهی به مرداد 99 و همچنین افزایش 378 هزار میلیارد تومان سپرده نسبت به اسفند 98، در یکسال اخیر روزانه به‌طور متوسط 2276 میلیارد تومان به حجم سپرده‌های کشور اضافه شده است و به نوعی نقدینگی کشور تحت تاثیر خلق پول و رشد پایه پولی و سپرده‌ها بوده است. همچنین در 5 ماه اول سال 99 میزان سپرده‌های بانکی روزانه به‌طور میانگین 2438 میلیارد تومان افزایش یافته است. براین اساس آمارها نشان می‌دهد که در سال 99، میزان خلق پول، نقدینگی و سپرده‌ها نسبت به یکسال اخیر و سال 98 افزایش قابل توجهی داشته است.از سوی دیگر این آمارها برای تسهیلات بانکی نیز دریکسال منتهی به مرداد 99 نشان می‌دهد که به‌طور میانگین روزانه 1564 میلیارد تومان افزایش داشته است. در 5 ماه نخست سال 99 نیز میزان تسهیلات روزانه به‌طور متوسط 1578 میلیارد تومان افزایش داشته است.  گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۰۹۴ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۳۱ هزار میلیارد تومان (۳۶.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۷۸ هزار میلیارد تومان (۱۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد.بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۶.۶ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان (۳۵.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان (۱۲.۶ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۶.۳ هزار میلیارد ریال است.بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

   نسبت تسهیلات 77 درصدی 

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۶ و ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد است.این در حالی است که در تهران با 1677 هزار میلیارد تومان سپرده، 1534 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، معادل 1394 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات داشته است، به عبارت دیگر نسبت تسهیلات در تهران رقم 90.8 درصد و نزدیک به 91 درصد بوده است. در تهران کمتر از 17 درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی شعب نگهداری شده و حدود 83 درصد کل سپرده‌ها تسهیلات داده شده است. معادل 8.5 درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و 8.3 درصد سپرده‌ها به عنوان ذخیره احتیاطی شعب در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 83 درصد سپرده‌ها تسهیلات داده شده است. 

    سهم تهران 

سهم تهران از سپرده‌ها با رقم 1677 هزار میلیارد تومان معادل 54.2 درصد و سهم تهران از مانده تسهیلات با رقم 1394 میلیارد تومان، معادل 64 درصد کل تسهیلات است. به عبارت دیگر تهران به اندازه 10 واحد درصد سهم بیشتری از تسهیلات را نسبت به سهم خود از سپرده‌ها کسب کرده است. آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش ۳۸ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است. براین اساس روزانه 1410 میلیارد تومان به مانده تسهیلات و 2300 میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی کشور و به عبارتی به نقدینگی کشور افزوده شده است. از تیرماه 98 تا پایان تیرماه 99 معادل 842 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی و معادل 515 هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات بانک‌های کشور اضافه شده است.

   شاخص‌های تیرماه 

 گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال 99 حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 29326.1 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8421.1 هزار میلیارد ریال (38 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 3423.3 هزار میلیارد ریال (12.6 درصد) افزایش نشان می‌دهد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 16808.1 هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 74.9 هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر 21248.2 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 5139.3 هزار میلیارد ریال (31.9 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 1892.4 هزار میلیارد ریال (9.8 درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 13712.4 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 73 هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 76.5 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 4.5 و 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 88.9 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 108.9 درصد است.سهم تهران از کل سپرده‌های بانک‌های کشور به 55 درصد رسیده و سهم تهران از مانده تسهیلات بانک‌ها نیز معادل 64.5 درصد است و تهران عملا 9.5 درصد بیش از سهم خود از سپرده‌ها، تسهیلات دریافت کرده است. موضوع مهم دیگر نسبت بالای تسهیلات 89 درصدی تهران است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران