شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای دولت برای استفاده از ابزارهای نظارتی، کنترل و نظارت بر جریان مالی کشور هست و در این مسیر باید بازارهای غیرمولد حذف شود. رییس‌جمهور اخیرا در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای دولت برای استفاده از ابزارهای نظارتی، کنترل و نظارت بر جریان مالی کشور هست و در این مسیر باید بازارهای غیرمولد حذف شود. رییس‌جمهور اخیرا در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تاکید کرد: در شرایط رو به بهبود اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست‌های متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور را با قوت دنبال می‌کند. در این باره وحید عزیزی؛ کارشناس مسائل اقتصادی به ایبنا گفت: اولین گامی که دولت باید برای حمایت از تولید بردارد، برطرف کردن مشکل عدم صرفه تولید در کشور است. یکی از شاخص‌های مقابله با عدم صرفه تولید، مبارزه با بازارهای موازی است.  وی افزود: بازارهای موازی عمدتا غیرمولد هستند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت باید انجام بدهد، این است که اولا با وضع مالیات، بازارهای غیرمولد را از صرفه اقتصادی بیندازد و سودشان را کاهش دهد، تا کسی به آن سمت و سو نرود که در این خصوص می‌توان به عنوان مثال به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران