شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارت‌های بانکی از طریق ابزارهای کارتخوان، اینترنت و موبایل بانک‌ها در مرداد 99، بالغ بر2898 میلیون تراکنش با ارزش477 هزار میلیارد تومان داشته‌اند. این رقم عظیم شبکه پرداخت کارت نسبت به تیر ماه رشد ۹۵. ۰ درصدی در تعداد و ۸ - درصدی در ارزش ریالی داشته است.

477 هزار میلیارد تومان گردش مالی کارت‌های بانکی در مرداد 

گروه بانک و بیمه |کارت‌های بانکی از طریق ابزارهای کارتخوان، اینترنت و موبایل بانک‌ها در مرداد 99، بالغ بر2898 میلیون تراکنش با ارزش477 هزار میلیارد تومان داشته‌اند. این رقم عظیم شبکه پرداخت کارت نسبت به تیر ماه رشد ۹۵. ۰ درصدی در تعداد و ۸ - درصدی در ارزش ریالی داشته است.  کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۹ درصدی، در مردادماه بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. براساس آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ۱۳۹۹ و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن، تراکنش‌های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۳ درصد و از نظر مبلغ نیز ۸۲ درصد رشد داشته است. ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با رشد ۸ - درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ۱۳۹۹ رشد ۱۱- درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.  همچنین رشد ۸۲ درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می‌توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها که بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده ۳۹ درصد است.  تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر ماه رشد ۰۷. ۰ درصدی را تجربه کرده که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۹۷. ۰ - درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر ماه رشد ۷۸. ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۴۲. ۱ درصدی همراه بوده است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۳۹۹، به میزان ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲ واحدی (۸۸. ۰ درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰ درصدی از ۱۳۷ تراکنش در تیر ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۸۱. ۲ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۶. ۴ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹به ۳۰۰ عدد در مرداد ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ ماه نیز با کاهش ۱۸۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۷۱۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۸. ۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۹۸. ۶ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مرداد ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۴۳۸ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 25 میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.

نوسانات بازار طبیعی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: نوسانات بازار سرمایه طبیعی است و باید بدانیم با عمق بخشی به این بازار دلالی حذف خواهد شد.محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نوسانات اخیر بازار سرمایه گفت: نوسان جزو ذات بازار سرمایه بوده و امری طبیعی است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این وضعیت در بازار سرمایه نگاه میان مدت و بلندمدت نیاز دارد، افزود: پیش بینی ما این است در نگاه میان‌مدت و بلندمدت مدت سهامی که افراد از شرکت‌ها خریداری می‌کنند درگیر ضرر نخواهد شد.وی با تاکید بر اینکه خرید سهام از شرکت‌های پایه‌ای و شرکت‌هایی با روش بنیادی امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است، تصریح کرد: مردم با خرید از این شرکت‌ها نباید هیچ نگرانی داشته باشند؛ البته که این نوسانات همیشه در بازار سرمایه بوده و با نگاهی به تاریخ بازار سرمایه مشهود است.پور ابراهیمی با بیان اینکه گاهی قیمت سهم یک دهم شده باز بعد از سه ماه از قیمت قبلی نیز بالاتر رفته است، گفت: بنابراین، این امر به صورت متداول بوده اگر نگاه به حوزه سرمایه‌گذاری در بورس نگاه میان مدت و بلندمدت باشد این موضوعات قابل حل است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما به مردم این است که تک سهم نخرند و وارد پرتفوی سهام شوند، افزود: مردم باید نسبت به خرید سهام شرکت‌هایی که ریسک‌های کمتری دارند اقدام کنند.وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که قیمت به درآمد آنها از همه کمتر است ریسک کمتری نیز برای سرمایه‌گذاری دارند، تصریح کرد: اگر افراد این شاخص‌ها یا دیگر شاخص‌های ریسک را مبنا قرار دهند و بر اساس آن سهام بخرند طبیعتاً با ریسک کمتری خرید آنها همراه خواهد شد.اگر کسی انتظار داشته باشد قیمت سهام ظرف چند روز چند برابر شود باید انتظار یک سوم شدن را نیز قبول داشته باشد زیرا بازار نوسان دارد، از این‌رو نمی‌توان چندبرابر شدن را قبول داشته باشیم اما کاهش را نپذیریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران