شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اخبار انتشاریافته مبنی بر شکایت برخی شکات امریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی بانک مرکزی در بورس آلمان امریکایی‌ها باتوجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های امریکا،

 اخبار انتشاریافته مبنی بر شکایت برخی شکات امریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی بانک مرکزی در بورس آلمان امریکایی‌ها باتوجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های امریکا، در تلاش برای الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به امریکا هستند، اما همچنان پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این امر و نیز آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است، در جریان است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات امریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقیمانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.  طیبی فرد با بیان اینکه تاکنون امریکایی‌ها اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری انجام شده، امریکایی‌ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده‌اند.  وی یادآور شد: در حال حاضر نیز خواهان‌های امریکایی با توجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های امریکا، در تلاش برای اخذ دستوربه منظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به امریکا هستند که پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است. 

معاون حقوقی بانک مرکزی در توضیح علت شکست امریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکست امریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ و سایر پرونده‌های مفتوحه در دادگاه‌های اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بین‌المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه‌های یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیگیری‌های حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است را در دست اقدام دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران