شماره امروز: ۵۴۷

در گزارش تفسیری از فروش املاک و دارایی‌ها خبر داد

| | |

بانک تجارت در 12 ماه منتهی به اسفند 1398 مبلغ 9 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است. این در حالی است که در سال 1397 به ازای هر سهم 25 ریال زیان داشت.

بانک تجارت در 12 ماه منتهی به اسفند 1398 مبلغ 9 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است. این در حالی است که در سال 1397 به ازای هر سهم 25 ریال زیان داشت. در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی 7 درصد نسبت به سال 1397 رشد داشته است. جمع درآمد‌های بانک نیز 29 درصد رشد داشته است. سهم بانک از درآمدهای مشاع نیز رشد بسیار خوب 234درصدی داشته است. 

سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز 610 درصد رشد داشته است. سود تلفیقی هر سهم نیز 43 ریال است که در سال 97 مبلغ 5 ریال زیان داشت. بانک در سال 1398 حدود 989 میلیارد تومان سود خالص تلفیقی داشته است. بانک تجارت در گزارش تفسیری اعلام کرد، زیان انباشته بانک در سال ۱۳۹۸ به میزان۲ درصد کاهش یافت، فروش سودآور سرمایه‌گذاری‌ها و فروش املاک و دارایی‌ها، از برنامه‌های مهم بانک می‌باشد .گفتنی است نقدینگی بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۸۹، ۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شده است .افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها علاوه بر تبدیل نمودن بانک به بزرگ‌ترین شرکت بورسی، موجب فراهم شدن زمینه خروج بانک از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت در پایان سال ۱۳۹۷ گردید.لذا درراستای تداوم این امر و توجه به سودهی بانک، تا پایان سال ۱۳۹۸زیان انباشته بانک حدود ۲ درصد کاهش یافت که البته بانک به منظور ادامه این روند برنامه‌های مبسوطی را به شرح ذیل تدوین نموده است: 

۱- افزایش مانده و سهم سپرده‌های کم‌هزینه مخصوصا سپرده‌های جاری .

۲- کاهش هزینه پول سپرده‌های مدت‌دار.

۳- تلاش برای وصول مطالبات و کاهش نسبت مطالباتی .

۴_ فروش سودآور سرمایه‌گذاری‌ها.

۵_فروش سودآور املاک و دارایی‌های ثابت.

۶_ کاهش شبکه شعب زیان دیده و در نتیجه بهینه سازی شبکه شعب بانک .

   چشم‌انداز، اهداف و برنامه: 

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و تلاش‌های انجام پذیرفته در سال ۱۳۹۸ بانک موفق به بهبود فرآیند تجهیز و تخصیص سپرده‌ها گردید .تداوم این سیاست‌ها در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه داشته به گونه‌ای که نقدینگی بانک در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به‌طور میانگین به مبلغ ۲۸۹، ۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ گردیده ودر بازار بین بانکی با نرخ بازدهی مناسب مصرف شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت فعلی و وجود نرخ مناسب در بازار بین بانکی، فعالیت بانک در این حوزه ادامه داشته باشد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران