شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات این بانک در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار رونق و جهش تولید، گفت:

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات این بانک در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار رونق و جهش تولید، گفت: اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما، این امربه هیچ‌وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به محوریت مطالبات بانک‌ها تصریح کرد: اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما این امربه هیچ‌وجه نبایستی منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود. به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی گفت: نظر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی است. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک‌ها امری ضروری است، اما این امربه هیچ‌وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. بانک‌ها به موجب قوانین ومقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران درجهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند. ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقدامی که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می‌شود، جدا ‌پرهیز کنند.  بانک مرکزی بیشترین تأکید و اقدامات را در حمایت از بنگاه‌های تولیدی ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش تولید، انجام داده وتلاش کرده است که با آسیب‌شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته‌اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص) و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً 7.5 درصد طلب و امهال ۵ ساله آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید. ازبانک‌ها می‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجراکنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران