شماره امروز: ۵۴۷

با رشد 35 درصدی تعداد تراکنش‌ها

| | |

آمار اعلام شده از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی نسبت به فروردین به ترتیب با رشد ۳۵ و ۱۰۱ درصدی همراه بوده است.

گروه بانک و بیمه| 

آمار اعلام شده از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی نسبت به فروردین به ترتیب با رشد ۳۵ و ۱۰۱ درصدی همراه بوده است. گزارش اقتصادی اردیبهشت ماه سال جاری شرکت شاپرک نشان می‌دهد که تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی در این ماه نسبت به فروردین ماه با رشد همراه بوده است؛ آمار شاپرک حاکی از آن است که در اردیبهشت ۹۹ بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ارزش 3 هزار و ۹۷۷ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که میانگین هر تراکنش 150 هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به فروردین در تعداد و ارزش به ترتیب ۳۵ و ۱۰۱درصد رشد داشته که نشان از افزایش حجم و مبالغ تراکنش‌ها به صورت گسترده در شبکه پرداخت دارد که یکی از دلایل آن رفع محدودیت‌های اعمال شده به خاطر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها یاد می‌شود. همچنین گزارش شاپرک بیانگر آن است که در اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به اردیبهشت ۹۸ در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی رشدی به ترتیب ۲۱ و ۴۴ درصدی حاصل شده که نشان از افزایش استقبال و استفاده از شبکه پرداخت الکترونیک در این دوره یکساله دارد.

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر 90 درصد از تراکنش‌های اردیبهشت ماه سال جاری از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) به عنوان رایج‌ترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کشور انجام شده و این آمار نسبت به فروردین با رشدی حدود یک درصد همراه بوده است؛ همچنین   از سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها حاکی از آن است که ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب سهمی 6 و 4 درصدی دارند که بررسی وضعیت سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت نشان از ثبات نسبی و عدم تغییرات چشمگیر در طول‌ ماه‌های اخیر دارد.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که شرکت‌های به پرداخت ملت با ۲۲.۲۶ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۸۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۶.۲۳ درصد توانسته‌اند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند؛ از سویی دیگر کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۷۰ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر توانسته تا سهمی ۱درصدی از تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهد. به پرداخت ملت بالغ بر ۲۶.۴۹ درصد از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری ایران کیش به ترتیب با سهم ۱۷.۸۷ و ۱۲.۱۶ در جایگاه دوم و سهم قرار دارند. همچنین در میان دوازده شرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت الکترونیک کارت دماوند با ۰.۴۲ از تمام مبلغ تراکنش‌های شاپرکی و پس از آن شرکت‌های سایان کارت و پرداخت نوین آرین کمترین سهم از بازار در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در مدت مذکور را کسب کرده‌اند. بررسی جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که بانک ملت، ملی و صادرات در اردیبهشت ماه بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در میان بانک‌های پذیرنده را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در اردیبهشت ماه بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال انجام شده که میزان و مبلغ تراکنش‌ها نسبت به فروردین ماه رشد داشته و سهم دستگاه کارتخوان به عنوان ابزار رایج شبکه پرداخت الکترونیک در حدود ۸۹ درصد از تمام تعداد تراکنش‌ها بوده که نشان از استفاده گسترده شهروندان از این ابزار پذیرش دارد. گزارش شاپرک از سهم بازار هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که بانک ملت از پذیرندگی تمام تراکنش‌ها سهمی ۲۲.۲۴ درصدی داشته و در ادامه بانک ملی، صادارت ایران سهمی ۱۳.۲۹ درصدی و ۷.۵۰ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه اختصاص یافته و بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، پارسیان، ملی ایران و سپه مربوط است؛ همچنین بیشترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی برای بانک‌های ملت، آینده، اقتصادنوین و ملی ایران اعلام شده است.

سهم بازار بانک‌های پذیرنده از تمام مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در اردیبهشت ۹۹، بانک ملت با ۲۶ درصد، بانک ملی ایران با ۱۰.۷۶ درصد، بانک صادرات ایران با ۱۰.۱۲ درصد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند؛ همچنین بانک کشاورزی که رتبه سوم در تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در این مدت داشته در زمینه مبلغ تراکنش‌ها با سهم ۵.۳۵ درصدی در جایگاه ششم قرار گرفته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی از سوی شاپرک برای به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه اعلام شده و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، سامان، پارسیان و خاورمیانه مربوط بوده است؛ از سویی دیگر آمار شاپرک بیان می‌کند که بانک‌های ملت، آینده، اقتصاد نوین و ملی ایران بیشترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را داشته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران