شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر با کفایت منابع همراه شده‌اند و به همین دلیل نیازی به انتشار اوراق از طریق عملیات بازار باز و استفاده از منابع بانک مرکزی ندارند.

گروه بانک و بیمه |

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر با کفایت منابع همراه شده‌اند و به همین دلیل نیازی به انتشار اوراق از طریق عملیات بازار باز و استفاده از منابع بانک مرکزی ندارند. 

به گزارش «تعادل»، اثر دیگر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های دو ماه اخیر، مازاد منابع در بازار بین بانکی و کاهش تقاضای وام و دریافت تسهیلات بین بانکی و قرض گرفتن بانک‌ها از یکدیگر بوده و همین موضوع باعث شد که نرخ سود در بازار بین بانکی ابتدا به 16 درصد سپس به 15 درصد و کمتر از آن برسد، همین موضوع، باعث شد که بانک‌های کشور نرخ سود سپرده بالای 15 درصد را حذف کرده و تصمیم گرفتند که نرخ سود 15 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 95 و 96 را رعایت کنند.  این موضوع نشان می‌دهد که به دنبال تعطیلی‌های کسب وکار، کاهش تقاضای تسهیلات به شکل قابل توجهی کاهش یافته و درنتیجه بانک‌ها با مشکل کمبود منابع مواجه نیستند و در نتیجه قیمت پول یا هزینه جذب منابع به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.  بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد که پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه 1399 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است. همچنین، بانک مرکزی روز چهار‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1399 در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می‌نماید. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دو‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه 1399 از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه 1399 از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران