شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس آمار بانک مرکزی ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار در آذرماه ۹۸ در کشور وصول شد.

براساس آمار بانک مرکزی ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار در آذرماه ۹۸ در کشور وصول شد.

به گزارش ایبِنا، براساس تازه‌ترین آمار این نهاد سیاست‌گذاری پولی بالغ بر ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١٢٣٠ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۴.۴ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٤٢ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ٦٩١ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۶.۵ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (٣٠ درصد)، خراسان رضوی (۸.۵ درصد) و اصفهان (٨ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۲ درصد)، اصفهان (۶.۳ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) وصول شده است.

در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ٨۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۰.۱ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۹.۹ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر ٢١٠٩ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٨٧٩ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١٢٣٠ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۱.۷ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۹.۳ درصد رمزدار بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران