شماره امروز: ۵۴۷

در یک‌سال منتهی به مرداد 98 رخ داد

| | |

آمار منتشر شده از شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۶۷ و ۲.۷۷ درصدی داشته است.

گروه بانک و بیمه|

آمار منتشر شده از شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۶۷ و ۲.۷۷ درصدی داشته است.

به گزارش «تعادل»، گزارش اقتصادی مرداد ماه سال جاری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در خصوص سهم تعداد و مبلغی انواع خدمات ارایه شده شاپرک نشان می‌دهد که خرید کالا و خدمات با ۸۳.۶۶ درصد از سهم تعدادی در خدمات بیشترین تراکنش را در شبکه پرداخت الکترونیک کشور به خود اختصاص داده است.

همچنین سهم ۱۱.۶۶ درصدی خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه حاکی از استفاده گسترده شهروندان از ابزارهای پرداخت همچون ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی به منظور خرید شارژ تلفن همراه است؛ همچنین عملیات مانده‌گیری سهمی ۴.۶۸ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی در بخش خدمات ارایه شده داشته است.

این گزاش نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های خرید کالا و خدمات از مبلغ تمام تراکنش‌های انجام شده در مرداد ماه ۹۸ بالغ بر ۹۷.۳۰ درصد بوده و خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صرفا ۲.۷۰ درصد از سهم مبلغی تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را در مرداد ماه کسب کرده است.

مقایسه آمارهای منتشر شده در مرداد ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حاکی از آن است که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در کشور رشدی به ترتیب ۲.۶۷ و ۲.۷۷ درصدی داشته است؛ در واقع آمار نشان می‌دهد که سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در کشور با شیبی ملایم در حال افزایش است که از جمله دلایل آن افزایش ضریب نفوذ و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک، افزایش ابزارهای پذیرش و تسهیل پرداخت مبتنی بر کارت برای شهروندان است؛ از سوی دیگر تراکنش‌های مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ در مدت مذکور به تریبت کاهشی ۱.۷۳ و ۰.۹۴ درصدی را تجربه کرده است.نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن ۳۲.۵۷ درصد تراکنش‌ها یعنی در حدود ۶۷۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تراکنش با استفاده از این ابزار پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک دارای مبلغ بیشتر از ۲۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین عملیات مانده‌گیری سهمی ۵ درصدی از تراکنش‌های ابزار POS را به خود اختصاص داده است.گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که از دو میلیارد و ۷۶ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان (با احتساب تراکنش‌های عملیات مانده‌گیری)، در حدود یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ تا ۲۵ هزار تومان بوده است. همچنین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از تراکنش‌های ابزار کارتخوان در مرداد ماه دارای مبلغی کمتر از پنج میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) بوده است. داده‌های منتشر شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد تراکنش کارتخوان‌ها دارای مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است و بیشترین سهم در دامنه مبلغی به تراکنش‌های ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص دارد.

شرکت شاپرک گزارش وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه را منتشر کرده است که بر اساس آن دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان)، بین ۵۰.۰۰۱ ریال تا ۲۵۰.۰۰۰ ریال (بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان) و بالاتر از ۲۵۰.۰۰۰ (بیشتر از ۲۵ هزار تومان) تقسیم شده است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شدکه در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان با سهمی بالغ بر ۸۸.۱۲ درصد اختصاص پیدا کرده است؛ ابزار کارتخوان فروشگاهی با تعداد بیش از ۷ میلیون و ۵۷۱ هزار پایانه فعال در مدت مشابه تعداد ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۱۵۹ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با استفاده از دستگاه کارتخوان در مرداد ماه با سهم ۳۸.۹۷ درصدی دارای مبلغ بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ از سویی دیگر بالغ بر ۲۳.۴۶ درصد از تراکنش‌های کارتخوان‌ها در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که نشان از ادامه روند ضریب نفوذ گسترده کارتخوان برای خریدهای بسیار خرد و خرید شارژ دارد؛ با توجه به این گزارش، تعداد تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان برابر با ۴۸۶ میلیون و ۹۹۸ هزار تراکنش بود، این در حالی است که تعداد تراکنش‌های بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بالغ بر ۸۰۹ میلیون و ۹۶ هزار تراکنش بوده است.نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن ۳۲.۵۷ درصد تراکنش‌ها یعنی در حدود ۶۷۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تراکنش با استفاده از این ابزار پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک دارای مبلغ بیشتر از ۲۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین عملیات مانده‌گیری سهمی ۵ درصدی از تراکنش‌های ابزار POS را به خود اختصاص داده است.طبق آمار شرکت شاپرک ۴۵ درصد تراکنش‌های انجام شده با ابزار پذیرش موبایلی در مرداد امسال کمتر از ۲۰۰۰ تومان و ۳۵ درصد نیز بین ۵۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان بوده که حاکی از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد است.

 شرکت شاپرک گزارش وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه را منتشر کرده که بر اساس آن وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی و دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی در مرداد ماه امسال بررسی شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران