شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مصوبات مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مورد بنگاه‌های تولیدی از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی برای اجرا، ابلاغ شد.

مصوبات مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مورد بنگاه‌های تولیدی از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی برای اجرا، ابلاغ شد.

براین اساس با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 7/2/1398 و 28/2/1398 بدین‌وسیله مقرر می‌شود:

1- تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می‌یابد.

2- استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می‌شود.

3- به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجراییه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام کند. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوطه اقدام کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران