شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب شد.

گروه بانک و بیمه |

بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب شد. پیرو تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، جزییات اجرای این بسته به شرح زیر اعلام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.  استفاده از تمام روش‌های فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌های مربوطه است.

 حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.  میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال 1398، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود. کلیه صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند

صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در   سامانه‌های ذی‌ربط می‌توانند از روش‌های جایگزین فروش در«سامانه نیما»  یا «واردات در مقابل صادرات» جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران وسایر دستگاه‌های ذی‌ربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌نماید.

در مورد نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 97 نیز صادرکنندگان با عملکرد بیش از 70 درصد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران وسایر دستگاه‌های ذی‌ربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌نماید.

در مورد صادرکنندگان با عملکرد کمتر از 70 درصد، تا پایان تیر ماه سال 1398 مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نماید. از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیاتی و .... مطابق با آمار عملکرد اعلامی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخوردار خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محدودیت‌های لازم جهت ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات آنها را ایجاد نمایند. در مورد صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نیز بانک مرکزی اقدامات لازم جهت معرفی آنها به مراجع قضایی و جلوگیری از ارایه خدمات بانکی را ارایه نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به جلوگیری از صدور یا تمدید مجوزهای واردات و صادرات، صنفی، تولیدی و ... نظیر کارت بازرگانی، مجوز صنفی و ... نماید. سازمان امور مالیاتی اقدام به جلوگیری از استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرک اقدام به جلوگیری از واردات و صادرات نماید. در مورد صادرات ریالی موضوع بند 7 تصویب­نامه مورخ 2 اردیبهشت 97 نیز صادرکنندگان مشمول بند (7) تصویب -نامه که قبل از تاریخ 16 مرداد 97 به کشور‌های عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند شماره پروانه‌های صادراتی را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود پروانه‌های صادراتی که مشمول این بند می‌گردند، امکان استفاده از قابلیت واردات در مقابل صادرات را ندارند.

بانک مرکزی 20 درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرک را به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور نماید.

 کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مورد اشاره در این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این مصوبه به زیرمجموعه‌های خود و ارایه گزارش سه ماهه به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 اقدام خواهند کرد.  گمرک نسبت به ارایه اطلاعات سیستمی و برخط پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی اقدام نماید. بانک مرکزی امکان دسترسی برخط کلیه سازمان‌های ذی‌ربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همین زمینه به اطلاع می‌رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 1397.5.16، پس از ارایه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود. تمام صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذی‌ربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.

مبنای محاسبه درصد عملکرد از صادرات صورت گرفته از تاریخ 21 فروردین 97 است

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران