شماره امروز: ۵۴۷

رقم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 152 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

| | |

میزان مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسیدگذشته و خرید دین و اموال معاملات در شبکه بانکی به بیش از 152 هزار میلیارد تومان رسیده که در هفت ماه اول سال 97 به میزان 18.8 درصد رشد کرده و سهم 13 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها داشته است.

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

میزان مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسیدگذشته و خرید دین و اموال معاملات در شبکه بانکی به بیش از 152 هزار میلیارد تومان رسیده که در هفت ماه اول سال 97 به میزان 18.8 درصد رشد کرده و سهم 13 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها داشته است.

در بانک‌های خصوصی رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به 103 هزار و 290میلیارد تومان رسیده که با رشد 16.6 درصدی در هفت ماه اول همراه شده است. در بانک‌های تخصصی نیز این مبلغ به 30 هزار و 360 میلیارد تومان رسیده که رشد 31.7 درصدی در هفت ماه اول داشته است و در بانک‌های تجاری نیز این مبلغ به 18 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده که رشد 12.4 درصدی داشته است

بانک مرکزی اعلام کرد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان است که بیشترین تسهیلات اعطایی در قالب مشارکت مدنی بوده است.

به گزارش «تعادل»، بر اساس آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند سال گذشته که رقم آن ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان بود، ۷.۸ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، از مجموع کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این مدت، بیشترین سهم را تسهیلات مربوط به مشارکت مدنی با ۳۴.۴ درصد و فروش اقساطی با سهم ۲۶.۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی داشته‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که تا پایان مهرماه سال جاری، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۹.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در این مدت تسهیلات اعطایی مضاربه نیز ۱۷.۲ هزار میلیارد تومان، سلف ۸.۶ هزار میلیارد تومان و جعاله ۵۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که هر کدام نسبت به اسفند سال گذشته به ترتیب ۱.۱ درصد، ۳۴.۶ درصد و ۱۷.۶ درصد رشد داشته‌اند. در این میان مانده کل تسهیلات اعطایی مربوط به مشارکت مدنی ۴۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که با وجود سهم ۳۴.۴ درصدی از کل تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۱.۸ درصدی روبرو بوده است.

مانده تسهیلات اعطایی مربوط به فروش اقساطی نیز تا پایان مهرماه سال جاری ۳۱۳.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته که رقم آن ۲۸۶.۳ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تا پایان مهرماه سال جاری تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب مرابحه ۱۰۵.۷ هزار میلیارد تومان و مشارکت حقوقی ۳۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده است که تسهیلات مرابحه رشد ۲۱.۲ درصدی و مشارکت حقوقی کاهش ۱.۲ درصدی داشته است. بانک مرکزی ایران از تیرماه سال ۱۳۹۴ تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود مرابحه و استصناع را اعلام می‌کند که بر این اساس رقم کل تسهیلات اعطایی در قالب استصناع ۱۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است. رقم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات در قالب اجاره به شرط تملیک نیز از ۳۵۶۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با رشد ۳۲ درصدی به ۴۷۱۰ میلیارد تومان و رقم سایر تسهیلات اعطایی نیز با رشد ۱۸.۸ درصد نسبت به اسفند سال گذشته به ۱۵۲.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

     سهم انواع بانک‌ها از تسهیلات اعطایی

بر اساس گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی، سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۸۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶ درصد از کل تسهیلات در این مدت است و این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تخصصی در اسفندماه سال گذشته ۱۷۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده که تا مهر ماه سال جاری ۱۰.۷ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی تا مهرماه سال جاری نیز از ۲۳۸.۱ هزار میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به ۲۵۷.۲ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده که نشان می‌دهد تسهیلات بانک‌های تخصصی در این مدت افزایش هشت درصدی داشته است. در عین حال این بانک‌ها ۲۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

اما بیشترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان مهرماه سال جاری مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است که ۶۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. این بانک‌ها در این مدت ۷۱۹.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به اسفند سال گذشته که ۶۷۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده، رشد هفت درصدی داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران