شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فناوری ارتباطات و اطلاعات در بازاریابی الکترونیک، باعث به وجود آمدن فرصت‌های جدید برای تعریف دوباره‌ ارتباط بین فروشنده و مشتری می‌شود.

سعید سلطانی|

فناوری ارتباطات و اطلاعات در بازاریابی الکترونیک، باعث به وجود آمدن فرصت‌های جدید برای تعریف دوباره‌ ارتباط بین فروشنده و مشتری می‌شود.

اهمیت برنامه‌ریزی برای بازاریابی الکترونیک در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. در بازاریابی الکترونیک ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص کنید و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قرار دهید. هر چه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتری نزدیک‌تر و صمیمی‌تر باشد، به همان نسبت می‌توانید آنها را به سازمان خود وابسته کنید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریان است. بازاریابی الکترونیک امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است. بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت است. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریان‌ برقرار می‌کند.

چگونه یک مشتری جدید پیدا کنیم؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟ (حفظ مشتری) . اینها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح هستند. بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می‌کند، با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با به کارگیری ابزارها و روش‌های نوین فناوری جدید به دنبال نوآوری و ارایه خدمات نوین است. بازاریابی الکترونیک عبارتست از به‌کارگیری کانال‌های الکترونیک ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام‌های بازاریابی.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران