شماره امروز: ۵۴۷

همتی خبر داد

| کدخبر: 130040 | |

گروه بانک و بیمه| عبدالناصر همتی گفت: مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در مدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک 2 میلیارد یورو بوده است که از این مبلغ،

قیمت سکه از ۴.۵ میلیون تومان گذشت

گروه بانک و بیمه| عبدالناصر همتی گفت: مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در مدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک 2 میلیارد یورو بوده است که از این مبلغ، بیش از 80 درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از20 درصد در بازار ثانویه داشته‌اند.

به گزارش تعادل، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 13