شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127581 | |

کمی‌‌سازی حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور علاوه بر ارتقای شفافیت اطلاعاتی، موجب پاسخگویی بیشتر و مسوولیت‌پذیری بالاتر مدیران اجرایی در بانک‌ها می‌ شود.

هادی حیدری| کارشناس بانک

کمی‌‌سازی حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور علاوه بر ارتقای شفافیت اطلاعاتی، موجب پاسخگویی بیشتر و مسوولیت‌پذیری بالاتر مدیران اجرایی در بانک‌ها می‌ شود.

حاکمیت شرکتی به راهبردهای مدیریتی در اداره کسب و کار بانک مرتبط است، این امر توسط مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت بانک، سهامداران و مابقی ذی‌نفعان بانک تعریف می‌شود که شامل وضع اهداف شرکتی و پروفایل ریسک بانک نیز هست. بدیهی است که الزامات اولیه برای تنظیم روابط بین بازیگران اصلی برای استحکام بیشتر اصول حاکمیت شرکتی، فرض بر مدیریت بانک به نحوی سالم و صحیح دارد. اجرای استانداردهای چارچوب نوین حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور با لحاظ نمودن پروفایل ریسک بانک و مطابق با آیین‌ نامه‌ها و مقررات موجب صیانت از منافع تمامی ذی‌نفعان بانک به خصوص سپرده‌گذاران می‌شود.

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی آشفتگی کنونی در وضعیت نظام بانکی کشور را عدم توجه به اصول اولیه حاکمیت شرکتی یا به‌ عبارتی ساختار نامناسب و خلط روابط بین هیات‌مدیره به عنوان ناظر بانک و مدیران اجرایی به عنوان عاملین انجام امور عملیاتی در شبکه بانکی دانست. به عبارت دیگر در صورت وجود مشکلات در شبکه بانکی کشور هیات‌مدیره بانک‌ها مسوول اصلی در به وجود آمدن مشکلات راهبری در بانک‌ها هستند.

حاکمیت شرکتی خوب تمایل به کاهش هزینه سرمایه دارد که حس ریسک‌پذیری کمتری را القا می‌کند؛ این میزان ریسک‌پذیری کمتر در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌ عنوان آمادگی سهامداران برای پذیرفتن سود کمتر تفسیر می‌ شود. پیاده‌‌سازی و حرکت به‌سوی ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی خوب هم کارایی عملیاتی را در شبکه بانکی بهبود می‌بخشد‌ و هم در نهایت ریسک سیستمیک و سرایت بحران را کاهش می‌ دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران