شماره امروز: ۵۴۷

ساختار تسهیلات بانک‌ها در سال‌های اخیر همچنان در بهار 1397 نیز ادامه یافت

| کدخبر: 126520 | |

در حالی که سرمایه در گردش برای روپا ماندن واحدهای اقتصادی همچنان با رقم 74 هزار میلیارد تومانی، سهم 63 درصدی از کل تسهیلات بهار 97 با رقم 117 هزار میلیارد تومان را داشته است،

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

در حالی که سرمایه در گردش برای روپا ماندن واحدهای اقتصادی همچنان با رقم 74 هزار میلیارد تومانی، سهم 63 درصدی از کل تسهیلات بهار 97 با رقم 117 هزار میلیارد تومان را داشته است، سهم ایجاد، توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی و گسترش تولید و اشتغال را شامل می‌شود روی هم معادل 17 هزار و 156 میلیارد تومان یا 14.55 درصد کل تسهیلات بوده و سهم دو نوع تسهیلات خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز که به رشد تقاضا و رونق تولید کمک می‌کند، روی هم 11.7 درصد معادل 13760 میلیارد تومان از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش «تعادل»، این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود رشد بالای 30 درصد تسهیلات در سال 95 و رشد 24 درصدی آن در سال 96 و همچنین رشد 16 درصدی در بهار 97، همچنان واحدهای اقتصادی تلاش می‌کنند که با دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی، روی پای خود بمانند و از توقف تولید و فعالیت جلوگیری کنند و همچنان سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات یا کمک به رشد تقاضا و خرید در اولویت‌های بعدی است و سهم بالای سرمایه در گردش نشان می‌دهد که حفظ حیات واحدهای اقتصادی همچنان در اولویت بانک‌ها و اقتصاد کشور است و تا رونق نسبی، اشتغال‌زایی و بهبود ساختار تولید و فعالیت اقتصادی فاصله داریم و همچنان روند سال‌های اخیر در حال تداوم است و با وجود رشد تسهیلات بالای نرخ تورم، تغییری در ساختار تسهیلات و به کار‌گیری نقدینگی در بخش تولید و فعالیت اقتصادی رخ نداده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 117 هزار و 860 میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 165 هزار میلیارد تومان (معادل 16.3 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش تعادل، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال 1397 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال جاری مبلغ 742.9 هزار میلیارد ریال معادل 63 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 80.2هزار میلیارد ریال معادل 12.1 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3 ماهه سال جاری معادل 295.7 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی است.

 از 345.7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.5 درصد آن (مبلغ 295.7 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. سهم سرمایه در گردش در هر بخش اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی 67 درصد، در مسکن و ساختمان 18.5 درصد، در بازرگانی 72درصد، در خدمات 52 درصد، و در کل بخش‌‌های اقتصادی 63 درصد متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

 سهم 14.5 درصدی ایجاد و توسعه

در بخش ایجاد و توسعه و تعمیر که فعالیت توسعه‌یی محسوب می‌شود معادل 9070 میلیارد تومان معادل 7.7 درصد کل تسهیلات برای ایجاد، 6424 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد کل تسهیلات برای توسعه، و 1661 میلیارد تومان معادل 1. 4 درصد کل تسهیلات برای تعمیرات پرداخت شده که روی هم معادل 17 هزار و 156میلیارد تومان یا 14.55درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود.

 خرید کالای شخصی و مسکن

خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز که به رشد تقاضا کمک می‌کند، در سه ماه بهار 97، معادل 7854 میلیارد تومان وام خرید کالای شخصی با سهم 6.7 درصدی، و 5906 میلیارد تومان وام خرید مسکن با سهم 5 درصدی از کل تسهیلات بوده است. این دو نوع تسهیلات روی هم 11.7 درصد معادل 13760 میلیارد تومان از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند که می‌تواند روی بخش تقاضا برای کالا اثرگذار باشد و در شرایط رکود نسبی به بخش‌های تولیدی کمک کند.

 میانگین 71 میلیون وام برای هر واحد

تعداد 1 میلیون و 662 هزار واحد اقتصادی به میزان 117هزار و 857 میلیارد تومان تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که متوسط دریافت هر واحد اقتصادی معادل 71 میلیون تومان بوده است.

 همچنین تعداد 51015 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 680 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش بازرگانی نیز 212 هزار فقره به مبلغ 16457میلیارد تومان با میانگین 77.5 میلیون تومان پرداخت شده است.

درضمن در بخش خدمات تعداد 917544 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 52 میلیون تومان پرداخت شده است. دربخش مسکن 222هزار فقره معادل 9890 میلیارد تومان با میانگین 44.4 میلیون تومان پرداخت شده است. در بخش کشاورزی 258 هزار فقره به مبلغ 8906 میلیارد تومان با میانگین هر فقره 34.5 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

بخش خدمات با 47934 میلیارد تومان و سهم بیش از 40 درصد از کل تسهیلات، صنعت و معدن با 34569 میلیارد تومان و بیش از 29 درصد تسهیلات، بازرگانی با 16457 میلیارد تومان و سهم 14 درصد تسهیلات، مسکن و ساختمان با 9890میلیارد تومان و سهم بیش از 8 درصد تسهیلات، کشاورزی با 8906 میلیارد تومان با سهم 7.5 درصدی از کل تسهیلات، به ترتیب بیشترین تا کمترین تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.

 بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران