شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124837 | |

میانگین کارمزد پرداختی بانک‌های پذیرنده به ازای جذب هر ۱۰هزار تومان در اردیبهشت ماه ۹۷ با کاهش 24.86درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شده و از 149.34ریال به 112.24ریال رسید.

گروه بانک و بیمه|

میانگین کارمزد پرداختی بانک‌های پذیرنده به ازای جذب هر ۱۰هزار تومان در اردیبهشت ماه ۹۷ با کاهش 24.86درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شده و از 149.34ریال به 112.24ریال رسید. کارمزد تراکنش‌های خرید بر عهده بانک‌های پذیرنده است، از این‌رو در این گزارش میزان کارمزد پرداختی هر بانک پذیرنده به ازای جذب هر ۱۰۰هزار ریال تراکنش پذیرش‌ شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به‌طور متوسط بانک‌های پذیرنده با 24.86درصد رشد منفی نسبت به ماه گذشته میزان 112.24ریال از هر ۱۰۰هزار ریال مبلغ جذب‌ شده را به‌ عنوان کارمزد پرداخت کرده‌اند که در میان بانک‌های پذیرنده، بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین و مسکن به ترتیب با پرداخت 39.72، 44.97، 55.06 و 55.46ریال از هر صد هزار ریال مبالغ جذب‌ شده کمترین و بانک‌های خاورمیانه، پست‌ بانک، پارسیان و موسسه کوثر به ترتیب با پرداخت 230.67، 200.33، 190.19 و 186.17ریال بیشترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صد هزار ریال مبلغ جذب‌ شده پرداخت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، با توجه به این موضوع که عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید، هم تعداد و هم بازه مبلغی تراکنش‌هاست، از این‌رو بانک‌هایی که نسبت کارمزد کمتری به ازای جذب هر ۱۰۰هزار ریال تراکنش داشته‌اند، متوسط مبلغ بالاتری

به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک‌ها داشته‌اند یا به عبارتی مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش‌های مشابه با سایر بانک‌ها، از پذیرندگان خود دریافت کرده‌اند.

اختلاف متوسط کارمزد پرداختی بین بانک‌ها با کمترین و بیشترین متوسط، 2.83 برابر است. بدین معنا که بانک خاورمیانه به نسبت هر ۱۰۰ هزار ریال مبلغ تراکنش خرید جذب‌ شده 2.83 برابر بانک صنعت و معدن کارمزد پرداخت کرده است. از این‌رو بانک‌هایی مثل صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین و مسکن در اردیبهشت‌ماه در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حساب، اثربخش عمل کرده‌اند. با توجه به این مهم که کارمزد پرداختی تنها هزینه‌یی نیست که بانک‌های پذیرنده متقبل می‌شوند و بانک‌ها در ازای نصب هر ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی نیز مبلغی به‌ عنوان اجاره‌بهاء و پرستاری ابزارهای کارتخوان‌های فروشگاهی به شرکت‌های PSP می‌پردازند و این رقم به ازای ابزارهای مختلف متفاوت است، اما در این گزارش بر اساس اطلاعات موجود از بانک‌ها، با فرض اجاره متوسط ۳۰۰ هزار ریال، هزینه پرداختی بانک‌ها به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال مبلغ پذیرش‌شده محاسبه‌ شده است. بدین معنا که تعداد ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی نصب ‌شده تراکنش‌دار در هر ماه به ازای هر بانک ضرب‌ در سیصد هزار ریال به‌ اضافه کل مبلغ کارمزد پرداخت‌ شده، تقسیم‌ بر کل مبالغ پذیرش‌ شده بانک در واحد صد هزار ریال شده است.

احتساب میزان اجاره‌بهای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی منجر به افزایش میزان کارمزد پرداختی در بانک‌ها شده است. از این‌رو به‌طور متوسط کل بانک‌ها مبلغ جمع کل اجاره و کارمزد پرداختی 117.30ریال در اردیبهشت‌ماه ۹۷ به ازای هر صد هزار ریال مبلغ پذیرش ‌شده پرداخت کرده‌اند. در اردیبهشت‌ماه ۹۷ به ترتیب بانک‌های خاورمیانه با پرداخت 87.45ریال هزینه (کارمزد + اجاره‌بها)، توسعه صادرات با پرداخت 128.37ریال هزینه، صنعت و معدن با پرداخت 137.60ریال هزینه و با پرداخت 138.64ریال هزینه کمترین هزینه را به ازای جذب هر صد هزار ریال تراکنش خرید پذیرش ‌شده داشته‌اند. به ترتیب بانک‌های پذیرنده حکمت ایرانیان با 930.89ریال هزینه (اجاره‌بها + کارمزد)، پارسیان با 596.67 ریال هزینه، پست ‌بانک با 481.90 و موسسه اعتباری کوثر با 478.92ریال بیشترین هزینه را به ازای جذب هر صد هزار ریال تراکنش خرید پذیرش کرده‌اند. اهمیت مبلغ اجاره‌بها ابزار کارتخوان در اقتصادی بودن صنعت پرداخت برای بانک‌ها نقش موثری دارد، از این‌رو باید این هزینه نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست می‌آورد، توجیه‌پذیر باشد. در صورتی‌ که بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صد هزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک مقرون‌ به‌‌صرفه نخواهد بود. در این روند نحوه بازاریابی بانک‌ها و شرکت‌های PSP اهمیت دوچندانی دارد. انتخاب پذیرندگان اثربخش به معنی انتخاب پذیرندگانی است که از گردش کافی موجودی به جهت تامین رسوب مورد نظر بانک برخوردار هستند. بنابراین بهتر است، بانک‌ها بخشی از هزینه‌های اجاره‌بها و نگهداری ابزار کارتخوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی به جهت تامین هزینه‌های بانک ندارند، دریافت کرده و امتیاز تقبل هزینه اجاره و پشتیبانی ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگان که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران