شماره امروز: ۵۴۷

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی اعلام کرد

| کدخبر: 121065 | |

بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی به شبکه بانکی مواردی را در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس باید برای هر یک از شعب بر اساس درجه شعب، سقف‌هایی برای نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود.

گروه بانک و بیمه

بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی به شبکه بانکی مواردی را در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس باید برای هر یک از شعب بر اساس درجه شعب، سقف‌هایی برای نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود.

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا مواردی را برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: همان‌گونه که مستحضرید، امروزه افزایش پیچیدگی، اندازه و تنوع کسب و کار بانکی منجر به دشوار شدن مدیریت اثربخش موسسات اعتباری شده است. در این میان حصول اطمینان از تحقق اهداف موسسات اعتباری از طریق ایجاد محیط کنترلی اثربخش در موسسات اعتباری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکی را بر آن داشته است تا از طریق الزام موسسات اعتباری به ایجاد نظام کنترل‌های داخلی مناسب از اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری گزارش‌های مالی و رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند.

 پرواضح است که یکی از مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی که موسسات اعتباری موظف به مدیریت و کنترل آن هستند، ریسک تقلب و کلاهبرداری در موسسات اعتباری بوده و لذا ضروری است تا تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان موسسات اعتباری اتخاذ شود. بر این اساس لازم است، سازوکارهای کنترل داخلی صحیح به گونه‌یی تعبیه و اجرا شود تا با رویکردی پیشگیرانه و کنترل‌های خودکار به کاهش ریسک تقلب کمک کند.  با عنایت به برخی گزار‌ش‌های واصله در خصوص سوءاستفاده برخی کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بالاخص در سطح شعب در زمینه برداشت و نقل و انتقال غیرمجاز وجوه به حساب خود یا اشخاص ثالث ضروری است، دستور فرمایند تا به قید فوریت تدابیری در زمینه اعمال کنترل‌های داخلی برای جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی اتخاذ شود. در این خصوص لازم است، حداقل اقدامات کنترلی ذیل توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

در اسرع وقت ضوابط کنترلی و احتیاطی دقیقی در خصوص سطح دسترسی کارکنان برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین شده و ضمن تعیین محدوده‌هایی برای میزان مبلغ نقل و انتقال در قالب سطوح جزیی، متوسط و عمده نسبت به رصد و کنترل نقل و انتقالات بالاخص در سطوح عمده اقدام شود و بدون اخذ تاییدیه‌های ضروری و کنترل‌های چندگانه توسط سرپرستی‌ها و واحدهای ستادی نقل و انتقالات در مبالغ عمده و حتی‌المقدور متوسط امکان‌پذیر نباشد. ضمن نظارت و کنترل فعالیت‌های کاربران در سیستم‌های رایانه‌یی، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از کاربران به سیستم‌های رایانه‌یی و نرم‌افزارهای مالی و بانکی، اقدام مقتضی صورت گرفته و از ثبت خودکار تمام اقدامات و دستورات صادره توسط کاربران در سیسـتم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با توجه به اختیارات و مسوولیت‌های هـر یک از کاربران در ساعات اداری اطمینان حاصل شود.

 تدابیر لازم برای حصول اطمینان از خاموش بودن سیستم‌ها در ساعات غیراداری و غیـر فعال شـدن تمام دسترسی‌های کاربران در ساعات غیراداری اتخاذ شود. برای هر یک از شعب بر اساس درجه شعب، سقف‌هایی برای نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود. برنامه دقیق و مستندی برای جابه‌جایی کلیه کارکنان بالاخص در سطح شعب تدوین شده و بدون هـیچ قید و شرطی اجرا شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران