شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119267 | |

اجرای مدیریت ریسک نه تنها اکنون به یک ضرورت اساسی در صنعت بیمه کشور ما تبدیل شده، بلکه در واقع بدون اجرای مدیریت ریسک صنعت بیمه در اجرای ماموریت محوله در اقتصاد و اجتماع کشور ناموفق عمل کرده و می‌کند.

حمیدرضا حاجی‌اشرفی|

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه|

اجرای مدیریت ریسک نه تنها اکنون به یک ضرورت اساسی در صنعت بیمه کشور ما تبدیل شده، بلکه در واقع بدون اجرای مدیریت ریسک صنعت بیمه در اجرای ماموریت محوله در اقتصاد و اجتماع کشور ناموفق عمل کرده و می‌کند.

 سرانجام پس از گذشت چهل و شش سال از تاسیس بیمه مرکزی ایران در بهمن ماه 1396 شاهد تشکیل اداره کل توسعه مدیریت ریسک در نهاد ناظر بودیم. اقدامی که گرچه ضروری بود سال‌های پیش صورت گیرد اما سرانجام از آرزو به اجرا جامه عمل به خود پوشید.

اگر بخواهیم فرق بین داشتن برنامه مدیریت ریسک و نداشتن این برنامه در صنعت بیمه و در برنامه‌های اجرایی یک کشور را بدانیم، فقط کافی است که آن را به تردد مکرر از یک مسیر توسط مردم در تاریکی شب بدون داشتن چراغ قوه مقایسه کنیم که فقط بر اساس تجربه -تکرار گذر از یک مسیر مشخص و آشنایی با فرازوفرودها و پرتگاه‌ها بالاخره عبور می‌کنند اما احتمال خطر و حادثه همیشه بالا و در کمین آنهاست. اجرای مدیریت ریسک نه تنها اکنون به یک ضرورت اساسی در صنعت بیمه کشور ما تبدیل شده، بلکه در واقع بدون اجرای مدیریت ریسک صنعت بیمه در اجرای ماموریت محوله در اقتصاد و اجتماع کشور ناموفق عمل کرده و می‌کند. اگر به این مفهوم دقت کنیم که مدیریت ریسک همان اقدامات محدود «ایمنی و پیشگیری فیزیکی» در قبال ریسک‌های مشهود نیست و دایره‌یی بس فراتر و وسیع‌تر از طرح‌های مقابله با مخاطرات را در بر می‌گیرد، آنگاه درخواهیم یافت که برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت ریسک در کشور در واقع یک اقدام اساسی فراسازمانی و فرابخشی است که در صورت اجرای دقیق و مناسب می‌تواند از بسیاری آزمون و خطاها و زیان‌های مالی و غیرمالی در طرح‌های کوچک، منطقه‌یی و ملی جلوگیری کند و از شدت و تواتر خسارت‌ها در تمام رشته‌ها و بخش‌ها در سراسر کشور به ‌شدت بکاهد. در این راستا نباید فراموش کنیم که در نهاد بیمه مرکزی ایران و صنعت بیمه نیز ضروری است، دیدگاه و ماموریت خویش در این حوزه را آن قدر کوچک و محدود ببیند که اجرای آن را فقط در شرکت‌های بیمه و در نزد «آندر رایتر‌ها» خلاصه کند.  و بدین‌ترتیب این‌گونه تلقی شود که با پذیرفتن یا نپذیرفتن برخی ریسک‌ها یا اصلاح نرخ حق بیمه‌ها «مدیریت ریسک» را پیاده‌سازی کرده‌ایم. اکنون با توجه به تواتر انواع ریسک‌های فیزیکی و نیز وقوع چندین موارد از ریسک‌های مدیریتی و مالی در موسسات مالی و پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ در چند ساله اخیر در سطح کشور، لزوم تشکیل یک کمیته تخصصی مدیریت ریسک در کشور احساس می‌شود که بنا به ماموریت ذاتی و وظایف قانونی محوله به صنعت بیمه‌های بازرگانی کشور، بهترین و صالح‌ترین شخص برای مدیریت این کمیته بر اساس دانش و تجربیات مبسوط موجود برای رهبری چنین کمیته‌یی، بیمه مرکزی ایران است. به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود بدون فوت وقت نسبت به تشکیل کمیته مطالعات ریسک‌های ملی، تحت مدیریت بیمه مرکزی ایران اقدام کنند تا کشور به بهترین روش یارای گذر از مشکلات و حوادث داخلی و عناد‌های دشمنان خارجی به سلامت و با پایین‌ترین ضریب خسارت عبور کند و با گام‌های استوار به سوی چشم‌انداز و اهداف سترگ ملی گام بردارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران