شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112356 | |

افزایش ارزش بازار «کروی»: شرکت توسعه معادن روی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 آبان‌ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2هزار و 413میلیارد و 950میلیون ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد یک‌ماهه خود اعلام کرد

 افزایش ارزش بازار «کروی»: شرکت توسعه معادن روی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 آبان‌ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2هزار و 413میلیارد و 950میلیون ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد یک‌ماهه خود اعلام کرد در ابتدای دوره مهرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 944میلیارد و 991میلیون ریال و ارزش بازار معادل 6هزار و 144میلیارد و 266میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. این در حالی است که بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده بدون تغییر ماند. در حالی که ارزش بازار آن معادل 16 میلیارد و 139میلیون ریال افزایش یافت و مبلغ 6 هزار و 160میلیارد و 405میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است، شرکت طی ماه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

 اعلام پرتفوی «وصندوق»: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را با سرمایه 27هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در ابتدای دوره یک‌ماهه منتهی به پایان آبان‌ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 14هزار و 958 میلیارد و 777میلیون ریال و ارزش بازار 39هزار و 625 میلیارد و 473میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. علاوه بر این بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک‌ماهه یاد شده 124میلیارد و 717میلیون ریال افزایش یافت و به رقم 15هزار و 83میلیارد و 494میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار این شرکت طی همین دوره 2هزار و 851 میلیارد و 53 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 42 هزار و 476 میلیارد و 526 میلیون ریال محاسبه شد. این در حالی است که در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 آبان 96 سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 21میلیارد و 688 میلیون ریال واگذار کرد و از این محل یک‌میلیون ریال سود کسب کرد. این شرکت در دوره یک‌ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 145 و 373میلیون ریال خریداری کرد.

  عملکرد یک‌ماهه «وتوشه»: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 آبان‌ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد یک‌ماهه خود اعلام کرد طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک‌میلیارد و 663 میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و 922میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 259 میلیون ریال سود کسب کرد. افزون بر این شرکت طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 7 میلیارد و 663میلیون ریال خریداری کرد.

گفتنی است، شرکت در ابتدای دوره مهرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 759 میلیارد و 387میلیون ریال و ارزش بازار معادل 3هزار و 18میلیارد و 835 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. این در حالی است که بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 6 میلیارد ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 765 میلیارد و 387 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 63میلیارد و 416ریال کاهش یافت و مبلغ 2هزار و 955میلیارد و 419میلیون ریال محاسبه شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران