شماره امروز: ۵۴۷

سهم بانک‌های دولتی و خصوصی شده از تراکنش‌ها در مهر 96 دو برابر بانک‌های خصوصی بوده است

| کدخبر: 111520 | |

گروه بانک وبیمه محسن شمشیری در مهر ماه 96 بیش از 65 درصد تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت از طریق 6 بانک بزرگ کشور انجام شده و بانک‌های ملت، ملی، پارسیان، صادرات، کشاورزی و سپه به اندازه دو برابر 28بانک و موسسه اعتباری در گردش شبکه پرداخت و تراکنش‌های بانکی سهم داشته‌اند.

6 بانک بزرگ به اندازه دو برابر 28 بانک و موسسه اعتباری دیگر در گردش شبکه پرداخت سهم دارند

گروه بانک وبیمه  محسن شمشیری     در مهر ماه 96 بیش از 65 درصد تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت از طریق 6 بانک بزرگ کشور انجام شده و بانک‌های ملت، ملی، پارسیان، صادرات، کشاورزی و سپه به اندازه دو برابر 28بانک و موسسه اعتباری در گردش شبکه پرداخت و تراکنش‌های بانکی سهم داشته‌اند.

گزارش شاپرک از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت و بانک‌های مختلف کشور در مهر ماه 96 نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، ملی، پارسیان و صادرات رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین تعداد تراکنش‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و از نظر مبلغ نیز بانک‌های ملت، صادرات، ملی و کشاورزی رتبه‌های اول تا چهارم را از نظر بیشترین مبلغ تراکنش‌ها داشته‌اند.

بانک ملت با بیش از 32.52درصد، بانک ملی با 7.98درصد، بانک پارسیان با 6.76 درصد و بانک صادرات با 6.7 درصد بیشترین تعداد تراکنش‌ها را داشته‌اند و پس از این 4 بانک، بانک‌های کشاورزی با 6.59 درصد، بانک سپه با 4.75درصد، بانک رفاه 4.68درصد، بانک سامان 4.64درصد، بانک پاسارگاد 4.25درصد، بانک تجارت 3.52درصد و بانک رسالت 3.42درصد تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و رتبه پنجم تا یازدهم را بین 34بانک و موسسه اعتباری کسب کرده‌اند.

بقیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز روی هم سهم 14.19درصدی از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.

 وضعیت مبلغ تراکنش‌ها

 از نظر مبلغ تراکنش‌ها نیز بانک ملت با 29.11درصد، بانک صادرات با 11.28درصد، بانک ملی با 11.05درصد و بانک کشاورزی با 5.52 درصد رتبه‌های اول تا چهارم را کسب کرده و بعد از آن از رتبه پنجم تا دوازدهم به بانک‌های سپه با 5.07 درصد، بانک پارسیان با 4.57درصد، بانک رفاه با 4.41درصد، بانک تجارت با 4.14درصد، بانک پاسارگاد با 3.57درصد، بانک سامان با 3.11درصد، بانک قوامین 2.39درصد و بانک رسالت با 2.26درصد اختصاص یافته است.

بقیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز روی هم سهم 13.52درصدی از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.

 یک سوم تراکنش‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی

 آمارها نشان می‌دهد، بانک‌های دولتی و خصوصی شده که همچنان سهام و گردش مالی شرکت‌های دولتی در آنها جریان دارد شامل بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت همچنان بیشترین سهم را در گردش مالی و تراکنش‌های نظام بانکی دارند و حدود دو سوم این تراکنش‌ها متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است. اما بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی محسوب می‌شوند شامل بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، سامان، قوامین، رسالت، آینده، اقتصادنوین و... توانسته‌اند یک سوم سهم از بازار تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهند.

بانک‌های خصوصی روی هم رفته بیش از 33درصد تعداد و 29.4درصد مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که جایگاه و سهم و نقش بانک‌های خصوصی به تدریج در نظام پرداخت و تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت رو به افزایش است به طوری که بزرگ‌ترین بانک خصوصی یعنی بانک پارسیان درحال حاضر رتبه سوم تعداد و رتبه ششم مبلغ تراکنش‌ها را بین کل شبکه بانکی و موسسه‌های اعتباری به خود اختصاص داده است.

 بانک پارسیان با سهم ۶.۷۶درصدی از کل تعداد تراکنش‌های پذیرندگی شبکه پرداخت، رتبه اول را در بین تمامی بانک‌های خصوصی از آن خود کرده است.

همچنین بانک پارسیان با کسب سهم ۶.۷۶درصدی از تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی از نظر تعداد تراکنش‌های ابزارهای پرداخت، رتبه سوم را در میان 34بانک و موسسه اعتباری و رتبه اول را در میان بانک‌های خصوصی کسب کرده است. از نظر مبلغ نیز بانک پارسیان رتبه ششم را در بین همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور داشته و در عین حال رتبه نخست بانک‌های خصوصی را از نظر مبلغ تراکنش‌ها به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که پارسیان با سهم 4.57درصدی از مبلغ کل تراکنش‌های شبکه پرداخت، رتبه ششم کل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را در بین 34 بانک و موسسه اعتباری کسب کرده و در بین بانک‌های خصوصی نیز رتبه اول مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

با توجه به رشد تراکنش‌های موبایلی در سال‌های آتی، عملکرد بانک پارسیان در حوزه بانکداری الکترونیک رشد قابل توجه‌یی یافته و این نشان‌دهنده مزیت نسبی و توان این بانک برای حضور موثر و گسترده در بازار و صنعت پرداخت است.

اندازه‌گیری میزان تمرکز در بازار بانک‌های پذیرنده تراکنش‌ها نشان می‌دهد که بانک پارسیان ازجمله بانک‌هایی است که بیشترین نفوذ و حضور را در بازار ابزارها و تراکنش‌های بانکی دارد و ابزارهای این بانک حضور و گستردگی فراوانی در فروشگاه‌ها و در بین کاربران داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران