شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 109497 | |

برای ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌ شده بین‌المللی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری، «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

برای ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌ شده بین‌المللی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری، «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش «تعادل» بر اساس این دستورالعمل، هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف شده برای انجام صحیح و دقیق مسوولیت خود در خصوص نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات، کمیته‌ رعایت قوانین و مقررات را ایجاد کند. همچنین هیات‌مدیره موظف است نسبت به ایجاد واحد دایمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار سازمانی موسسه اعتباری متبوع خود اقدام کند.

واحد رعایت قوانین و مقررات وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در موسسه اعتباری را برعهده دارد.

واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیات‌مدیره برخوردار باشد. مدیرعامل، مدیران اجرایی و کارکنان موسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند. علاوه بر این بر اساس دستورالعمل مذکور، هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است یک نفر را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسوولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تایید به بانک مرکزی معرفی کند.

لازم به ذکر است در شرایط کنونی بانک‌های معتبر خارجی قبل از ایجاد روابط بانکی با بانک‌های طرف مقابل، موضوع جایگاه و کیفیت مدیریت ریسک رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار می‌دهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکمیل و پاسخگویی به مجموعه‌یی از پرسش‌ها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و تایید آن توسط مدیر ارشد مربوط هستند.

دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری در ۲۹ماده و ۳تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران